Menu rozwijane

Jeżów (województwo łódzkie)

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku, g. 09.00-10.00

W ramach Narodowego Czytania samorząd uczniowski przedstawi na wstępie życiorys Aleksandra Fredry, następnie uczniowie wraz z nauczycielami będą odczytywać wybrane utwory poety. Do wspólnego czytania zostaną zaproszone osoby z władz samorządowych: Wójt Gminy, przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto do wspólnego słuchania zaproszone zostaną dzieci z Gminnego Przedszkola w Jeżowie wraz z Wychowawczyniami i Rodzicami. Oprócz deklamacji uczniowie przygotują wystawkę okolicznościową dotyczącą życia i twórczości autora.

Lokalizacja