Menu rozwijane

Klebark Wielki (województwo warmińsko-mazurskie)

Klebark Wielki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim, 6 września, g. 11:30-13:30

Uroczystość rozpocznie się krótkim przypomnieniem życiorysu poety. Następnie odbędzie się konkurs pięknego czytania fragmentów wybranego utworu dla chętnych uczniów. Po czym nastąpi czytanie wybranego fragmentu przez zaproszonego gościa i dyrektora szkoły.

Lokalizacja