Menu rozwijane

Kluczbork (województwo opolskie)

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, g. 11:00-13:00

Narodowe Czytanie odbędzie się w Czytelni Kluczborskiej Biblioteki Publicznej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych i mediów. Podczas uroczystości przybyłym gościom zaprezentowana zostanie komedia „Mąż i żona” oraz inne krótkie wierszowane utwory Aleksandra Fredry. Na narodowe czytanie zaproszone zostaną dzieci i młodzież szkolna a także lokalne stowarzyszenia oraz mieszkańcy powiatu kluczborskiego.

2. Kluczbork, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Filia w Kluczborku, ul. K. Miarki 2, 6 września, g. 10.30-13.00

W przeddzień ogólnopolskiej akcji, 6 września 2013 r., „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro" organizuje Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kluczborku we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W tegorocznej odsłonie akcji będą brać udział uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Uroczystość rozpocznie się od krótkiego przypomnienia życiorysu i twórczości Aleksandra Fredry, następnie zaplanowano wspólne głośne czytanie, przez uczniów i nauczycieli, wybranych dzieł najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety i autora pamiętników. Akcji towarzyszyć będzie również wystawa "Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro".

Lokalizacja