Menu rozwijane

Kraczkowa (województwo podkarpackie)

Kraczkowa, Biblioteka Publiczna w Kraczkowej, 7 września, g. 17:00-18:30

W Kraczkowej podczas  ,,Narodowego Czytania” dzieci usłyszą bajki Aleksandra Fredry, a dorośli fragmenty dramatów tego autora.  

Lokalizacja