Menu rozwijane

Krapkowice (województwo opolskie)

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sądowa 21, g. 11:00-13:00

W Krapkowicach zorganizowana zostanie wystawa obrazująca życie i twórczość Aleksandra Fredry. Do głośnego czytania zaproszeni będą samorządowcy, a na zakończenie imprezy odbędzie się konkurs dotyczący twórczości poety

Lokalizacja