Menu rozwijane

Krzeszowice (województwo małopolskie)

Krzeszowice, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Pl. F. Kulczyckiego 1, g. 11.30-12.30

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach odbędzie się czytanie utworów Aleksandra Fredry. Bibliotekarze będą zachęcać do czytania osoby odwiedzające w tym czasie bibliotekę.

Lokalizacja