Menu rozwijane

Lubliniec (województwo śląskie)

Lubliniec, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu, 7 września 2013 roku, g. 10:00-12.00

W Lublińcu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w ramach ,,Narodowego Czytania”  wychowankowie, nauczyciele, oraz dyrekcja Ośrodka, a także zaproszeni goście będą czytać wybrane fragmenty utworów Aleksandra Fredry. Czytane teksty zostaną przetłumaczone na język migowy.

Lokalizacja