Menu rozwijane

Majkowice (województwo małopolskie)

Majkowice, Biblioteka Publiczna Gminy Bochnia filia w Majkowicach, g. 18:00-20:00

Rozpoczęcie wieczoru Aleksandra Fredry rozpocznie się czytaniem: „Ślubów panieńskich” przez członków Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki. Następnie tekst będzie przekazywany mieszkańcom Majkowic. Do akcji czytania zaproszeni będą dorośli, młodzież i dzieci. Na zakończenie przeczytamy aforyzmy A. Fredry. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom udziału w akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”. Wszyscy uczestnicy zostaną poczęstowani kawą, herbatą i dobrym ciastem. Akcja będzie rozpowszechniona na tablicach ogłoszeń w Majkowicach i w lokalnych portalach internetowych.

Lokalizacja