Menu rozwijane

Malbork (województwo pomorskie)

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji – Radio Malbork, Plac Słowiański 18, g. 10.00-17.00

„Narodowe Czytanie” w Malborku zgromadzi przedstawicieli lokalnych władz, kierowników i pracowników placówek oświatowo-kulturalnych, studentów, uczniów i mieszkańców Malborka w siedzibie Radia Malbork, na antenie którego czytanie śledzić będą również słuchacze. Prezentacja wybranych fragmentów odbędzie się przy akompaniamencie muzyki klasycznej. Uroczystość będzie promowana w lokalnych mediach.

Lokalizacja