Menu rozwijane

Mikołajki (województwo warmińsko-mazurskie)

Rynek Miejski, g. 10.00-13.00

Akcję otworzy wystąpienie burmistrza Mikołajek Piotra Jakubowskiego. Wśród czytających dzieła Aleksandra Fredry będą przedstawiciele rady miejskiej, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Mikołajskiego Klubu Poezji, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci i młodzież. Planowany program obejmuje także wystawę poświęconą twórczości pisarza, konkursy oraz słodki poczęstunek dla uczestników akcji.

Lokalizacja