Menu rozwijane

Olszewo-Borki (województwo mazowieckie)

Olszewo-Borki, Gminna Biblioteka Publiczna, g. 11:00-12:00.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach, usytuowanej w centrum miejscowości. W trakcie jej trwania będą czytane utwory Aleksandra Fredry znajdujące się w zasobach biblioteki. Do wspólnego czytania zaproszeni zostaną przedstawiciele władz samorządowych oraz wolontariusze i wszyscy chętni mieszkańcy.

Lokalizacja