Menu rozwijane

Pokrzywnica (województwo opolskie)

1. Pokrzywnica, Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Szkolna 14a, g. 16.00 – 19.00

W ramach imprezy zostanie przedstawiona sylwetka A. Fredry oraz jego twórczość literacka na tle epoki w formie prezentacji multimedialnej. Następnie odbędzie się czytanie „Zemsty” z podziałem na role przez przedstawicieli społeczności lokalnej - władze gminy Reńska Wieś, rodziców, nauczycieli, uczniów i absolwentów placówki, projekcja wybranych fragmentów przedstawień teatralnych i adaptacji filmowej „Zemsty” oraz kiermasz książki.

Lokalizacja