Menu rozwijane

Polnica (województwo pomorskie)

Gminna Biblioteka Publiczna, 6 września; 11.45-13.00

W Polnicy miejscem akcji będzie siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. Do udziału zaproszeni zostaną uczniowie gimnazjum. Pracownicy biblioteki w strojach z epoki przeczytają z podziałem na role wybrane utwory Aleksandra Fredry. Odbędzie się także krótka prezentacja biografii pisarza.

Lokalizacja