Menu rozwijane

Potulice (województwo kujawsko-pomorskie)

Zakład Karny w Potulicach, al. Parkowa 1, g. 9.00-12.00

W lokalnej sieci radiowęzła w zakładzie karnym w Potulicach osoby dobywające karę pozbawienia wolności będą czytać fragmenty utworów Aleksandra Fredry. Odbiorcami tej lektury będzie ponad 1300 osób, które są osadzone w tej jednostce penitencjarnej.

Lokalizacja