Menu rozwijane

Rzeczyca Długa (województwo podkarpackie)

Biblioteka publiczna

W Rzeczycy Długiej (gmina Radomyśl, woj. podkarpackie) uroczystości związane z akcją ”Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” odbędą się w filii Gminnej Bibliotece Publicznej w Radomyślu nad Sanem. Uroczystość planowana jest w plenerze.

Lokalizacja