Menu rozwijane

Stare Kurowo (wojewodztwo lubuskie)

Stare Kurowo, Gminna Biblioteka Publiczna, g. 09:00-12:00

Do udziału w tegorocznej akcji Narodowego Czytania zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy gminy Stare Kurowo. Uroczystość odbędzie się w siedzibie biblioteki. Czytanie „Zemsty” Aleksandra Fredry rozpocznie bibliotekarz , a w dalszej części kontynuować będą pozostali uczestnicy spotkania. W przerwach zaprezentują się młodsi uczestnicy, którzy przeczytają i wykonają inscenizację do wierszy „Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli” oraz „Cygan i baba”. Na zakończenie wspólnego czytania można będzie obejrzeć portrety komediopisarza oraz plakaty dotyczące życia i twórczości A. Fredry. Dla wszystkich uczestników spotkania przewidziany jest słodki poczęstunek.

Lokalizacja