Menu rozwijane

Straszydle (województwo podkarpackie)

Straszydle, filia Gminnej Biblioteka Publicznej w Lubeni, g. 11:00-12:30

Fragmenty „Zemsty” Aleksandra Fredry czytać będą dla uczniów Szkoły Podstawowej w Straszydlu oraz członkowie Klubu Seniora.

Lokalizacja