Menu rozwijane

Święte Miejsce (województwo mazowieckie)

Święte Miejsce, Gmina Przasnysz, 8 września, g. 11.00 – 21.00

Dnia 8 września w Świętym Miejscu, znanym w powiecie przasnyskim sanktuarium maryjnym, odbędzie się doroczny odpust z okazji Matki Bożej Siewnej połączony z Dożynkami Powiatowo – Gminno – Miejskimi oraz oddaniem do użytku projektu zrealizowanego w ramach PROW „ Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”. Podczas tych uroczystości zostaną zaprezentowane utwory Aleksandra Fredry w formie małych inscenizacji oraz czytanych fragmentów utworów poprzez Wójta i społeczność lokalną (seniorów, młodzież, rolników).

Lokalizacja