Menu rozwijane

Tomaszów Mazowiecki (województwo łódzkie)

1. Tomaszów Mazowiecki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, g. 10:00-11:30

Czytanie rozpocznie się od przedstawienie biografii A. Fredry. Następnie jego utwory czytanie będą przez uczniów, którzy jednocześnie starać się będą o najlepsze interpretacje czytania. Zaplanowano również konkurs „Mówimy Fredrą”, sprawdzający znajomość utworów Fredry, z których pochodzą znane i stosowane w języku codziennym cytaty.

2. Tomaszów Mazowiecki, Biblioteka Sąsiedzka "Na Piętrze", g. 07:00-10:00

"Aleksander Fredro jest w złym humorze" - hasło czytania pochodzi z tytułu książki Jarosława Marka Rymkiewicza. Zostanie dokonany wybór cytatów z książek Aleksandra Fredry, które propagować będą różnorodność jego twórczości i jej aktualność. Cytaty umieszczone zostaną na samodzielnie przygotowanych chorągiewkach, które będzie można zabrać ze sobą. Choroagiewki znajdą się w różnych lokalizacjach w mieście (klomby, parki, trawniki osiedlowe) a przede wszystkim na podwórku przy al. Piłsudskiego 1/3. Każdy z sąsiadów biblioteki otrzyma list informujący o Narodowym Czytaniu, zachęcający do czytania Fredry i czytania w ogóle oraz, na pamiątkę, fragment twórczości Fredry dobrany indywidualnie do odbiorcy. Traktujemy tę akcję jako przykład, że drobne wydarzenia to także działania obywatelskie.

3. Tomaszów Mazowiecki, Dom Pomocy Społecznej, ul.  Jana Pawła II 37, g. 15:00-16:00

Czytanie poprzedzi uczniowski referat przybliżający postać Aleksandra Fredry, nastęnie uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację na temat życia i twórczości autora "Zemsty". Czytane będą wybrane sceny "Zemsty" i "Ślubów panieńskich". Wyemitowane zostaną również fragmenty filmu "Zemsta" w reżyserii A. Wajdy.

4. Tomaszów Mazowiecki, Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci i Młodzieży, pl. Kościuszki 18, g. 10:00-12:00

Z okazji Narodowego Czytania Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim przygotował projekcję multimedialną poświęconą autorowi, głośne czytanie tekstów autora, zagadki i quizy dotyczące  twórczości oraz biografii pisarza, malowanie ilustracji do znanych utworów Aleksandra Fredro oraz wystawę poświęconą Aleksandrowi Fredrze.

5. Tomaszów Mazowiecki, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II, 6 września g.10:35-13:40

W Tomaszowie Mazowieckim, w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, podczas przerw między lekcjami od 10:35 do godz. 13:40 dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz wybrani uczniowie będą czytać na głos utwory Aleksandra Fredry.

6. Tomaszów Mazowiecki, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, 6 września, g.8.45-14.40

Przed mikrofonem szkolnego radiowęzła teksty A. Fredry przeczyta Karolina Olczyk, uczennica klasy II menedżerskiej i zaprosi do czytania innych uczniów. Tekstów wysłucha ponad 500 osób.
7 września br. w lokalnym tomaszowskim radiu Fama Karolina Olczyk przeczyta bajkę A. Fredry „Małpa w kąpieli”. Tekstu wysłucha kilkanaście tysięcy słuchaczy radia.

Lokalizacja