Menu rozwijane

Szanowni Państwo!

Lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię, sprawia, że wzrastają nasze kompetencje i możliwości oddziaływania na świat. Aby z roku na rok poziom czytelnictwa w Polsce wzrastał, konieczne jest stworzenie ponadpokoleniowej wspólnoty czytelników, pielęgnujących tę piękną i pożyteczną aktywność. Okazuje się bowiem, iż we wdrażaniu do czytania i podtrzymywaniu zainteresowania czytaniem główną rolę odgrywają osoby z najbliższego otoczenia – rodzina, znajomi, koledzy.

Mając to na uwadze, w roku 2012 zainicjowałem akcję Narodowe Czytanie, której główny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Ogólnopolska akcja została zainaugurowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza – wybitną epopeją narodową, która po dziś dzień stanowi źródło piękna, umiłowania ojczystego kraju oraz języka.

W rok później przeczytaliśmy utwory Aleksandra Fredry, który poprzez humor, ironię, ale też mądrą zadumę jak nikt inny potrafił wydobyć nasze zalety, a jednocześnie wskazać przywary i słabości Polaków.

W zeszłym roku spotkaliśmy się z „Trylogią” Henryka Sienkiewicza, śledziliśmy losy Andrzeja Kmicica, narodowego bohatera, patrioty wierzącego w Polskę i o tę Polskę walczącego. Zaproponowałem wówczas, by podczas kolejnej odsłony akcji przeczytać „Lalkę” Bolesława Prusa.

Ta nowoczesna, europejska powieść z jednej strony ukazuje polską waleczność, nasz romantyczny patriotyzm, z drugiej – codzienne, pozytywistyczne budowanie własnej pozycji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na przedsiębiorczości i zaradności. Myślę, że to doskonała książka nie tylko na dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Izabela Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię niezapomnianych bohaterów, pochodzących z tej samej polskiej opowieści, co Jacek Soplica, Cześnik czy Kmicic. Warto dostrzec ich wszystkich jako żywych ludzi, którzy mają nam coś ważnego do powiedzenia o sobie, o czasach, w których przyszło im żyć, ale i o nas samych – współczesnych Polakach.

Gorąco Państwa zachęcam do tegorocznej lektury „Lalki”, a także do kontynuowania akcji Narodowe Czytanie w latach następnych.

2015 Lalka - zdjęcie w treści wpisu