Menu rozwijane

28 maja 2020

3 czerwca 2020 roku odbędzie się siódma z cyklu konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości” w województwie kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Ze względu na obowiązujące ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji.

AGENDA >>>

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na zastosowania IoT w służbie zdrowia:

  • jak Internet Rzeczy może wspomóc służby sanitarne i ratunkowe, szpitale czy ośrodki opiekuńcze w realizacji ich zadań w dobie pandemii;
  • jak nowe technologie, zwłaszcza te oparte na analityce dużych zbiorów danych pozyskiwanych z urządzeń IoT, mogą wspomóc Jednostki Samorządu Terytorialnego i administrację rządową w zarządzaniu opieką nad chorymi i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby czy optymalizacji kosztów diagnostyki?

Tym zagadnieniom będziemy chcieli poświęcić panel dyskusyjny w każdej z planowanych konferencji.