Menu rozwijane

30 stycznia 2020

W Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) Prezydent zainaugurował nowy cykl konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”.

– Rozmawiamy o przyszłości, która nadejdzie szybciej niż się spodziewamy – zaznaczył Andrzej Duda, zachęcając do odwagi przy realizowaniu nowatorskich inicjatyw cyfrowych.

Celem prezydenckiej inicjatywy jest wsparcie kreatywnych osób, które chcą budować start-upy lub rozwijać istniejące już firmy. Podczas konferencji będą one mogły poznać ofertę dotyczącą finansowania innowacyjnych projektów w ramach transformacji cyfrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania inteligentnych miast (smart cities) i inteligentnych wsi (smart villages).

Mowa o przedsięwzięciach przyczyniających się do usprawniania obsługi obywateli, podnoszenia efektywności zarządzania energią elektryczną, lepszego zarządzania systemem ochrony zdrowia czy poprawy jakości powietrza. – Możliwości jest nieskończona ilość. Wielu nie potrafimy sobie dziś nawet wyobrazić – mówił Andrzej Duda podczas stargardzkiej konferencji.

Cykl organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Polski Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Kolejne spotkanie za tydzień w Koninie (woj. wielkopolskie).

Stargard | Andrzej Duda otwiera pierwszą konferencję z cyklu „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

Celem prezydenckiej inicjatywy jest wsparcie kreatywnych osób, które chcą budować start-upy lub rozwijać istniejące już firmy

Podczas konferencji można poznać ofertę finansowania innowacyjnych projektów w ramach transformacji cyfrowej, w tym dotyczących tzw. inteligentnych miast (smart cities) i wsi (smart villages)

Prezydent Andrzej Duda: Rozmawiamy o przyszłości, która nadejdzie szybciej niż się spodziewamy.

o851350153.jpg
o249179625.jpg
o369651250.jpg
o412464144.jpg