Menu rozwijane

19 lutego 2020

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się kolejna konferencja z zainicjowanego przez Prezydenta cyklu „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”. Celem projektu jest wsparcie osób kreatywnych, chcących budować start–upy, rozwijać istniejące już firmy, wzbogacać sprawdzone działania o komponent innowacyjnych technologii.

W spotkaniu wzięła udział Szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Halina Szymańska.

Projekt organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Projekt organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Podczas cyklu konferencji zostanie przedstawiona oferta dotycząca finansowania innowacyjnych projektów w ramach transformacji cyfrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania inteligentnych miast (smart cities) i inteligentnych wsi (smart villages).

SZCZEGÓŁY >>>