Menu rozwijane

03 czerwca 2020

Z udziałem minister Haliny Szymańskiej odbyła się dziś siódma konferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia w związku z pandemią spotkanie, w którym uczestniczył m.in. minister cyfryzacji Marek Zagórski, odbyło się w formie wideokonferencji.

AGENDA>>>

Dzisiejsza konferencja adresowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców działających w województwach kujawsko-pomorskim oraz warmińsko mazurskim jest pierwszą we wznawianej po krótkiej przerwie serii wydarzeń organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Celem spotkań jest popularyzacja rozwiązań wykorzystujących nowe technologie oraz wskazanie dostępnych źródeł finasowania takich projektów.

WIĘCEJ O PROJEKCIE >>>

– Chcemy, żeby rewolucja cyfrowa dotknęła każdego miejsca w Polsce. Rewolucja cyfrowa, to także nowoczesny samorząd i nowoczesne technologie wykorzystujące Internet rzeczy. Technologie te pomagają w lepszym stopniu zarządzać miejskimi i innym zasobami – mówiła szefowa KPRP.

Wyjaśniła, że wideokonferencja została zorganizowana po to, by samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy działają w obszarze zarządzania środkami miejskimi mieli szansę zdobyć informację o dostępnych dla nich programach wsparcia ze strony państwa oraz częściej wykorzystywali środki publiczne na wprowadzanie innowacji. Konferencja ma im także ułatwić wymianę doświadczeń.

Wideokonferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

– Zależy nam na oswojeniu nowych technologii. Wiemy, że mogą one przyśpieszyć rozwój. Wiemy, że Internet rzeczy to znakomite narzędzie, by pozyskiwać cenne dane – podkreśliła Halina Szymańska. Jako przykłady wykorzystania takich danych podała zmniejszenie strat przepływu energii, szybkie wykrywanie wycieków wody z sieci wodociągowej, szybkie reagowanie na zmiany składu powietrza, zmniejszenie kosztów zarządzania odpadami, a także zmniejszenie liczby wypadków poprzez sprawne zarządzanie ruchem miejskim.

W wideokonferencji wraz z samorządowcami uczestniczyli przedstawiciele m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Polskiego Funduszu Rozwoju, a także przedstawiciele biznesu – firm oferujących nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem internetu.

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

o876464528.jpg
o480297027.jpg
o1285659760.jpg
o1200204893.jpg
o796447451.jpg
o1382657796.jpg