Menu rozwijane

Startupy w Pałacu - zdjęcie w treści wpisu

Zadaniem władz, zwłaszcza tych najistotniejszych podmiotów władzy – czy to centralnej, regionalnej, czy lokalnej – jest budowanie także dobrego klimatu. Okazywanie zainteresowania przedsiębiorcom. Budowanie przyjaznego klimatu wokół prowadzonej działalności i właśnie także wokół działalności najmniejszej. Stąd cała ta idea „Startupów w Pałacu”. Żeby tutaj, do Pałacu Prezydenckiego – niektórzy mówią: jednego z absolutnie najważniejszych miejsc w Polsce – można było przyjść, podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi potrzebami i znaleźć się na tym rzeczywiście wysokim poziomie – mówił Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania „Startupy w Pałacu – KOOPERACJA”.

♦♦♦♦

„Startupy w Pałacu” to projekt, który ma na celu wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju, w tym ewentualnych inwestorów, partnerów biznesowych i nowych rynków zbytu.

W ramach projektu organizowane są publiczne prezentacje najciekawszych inicjatyw biznesowych przed potencjalnymi inwestorami, szefami spółek skarbu państwa, przedstawicielami instytucji grantowych i organizacji typu venture capital, tzw. aniołami biznesu oraz ambasadorami zagranicznych państw.

♦♦♦♦

Dotychczas odbyło się pięć edycji projektu „Startupy w Pałacu” – pierwsza edycja we wrześniu 2016 r., „Startupy w Pałacu B2B” w marcu 2017 r., „Startupy w Pałacu_GLOBAL” w październiku 2017 r. , „Startupy w Pałacu_KOOPERACJA” w maju 2018 r. oraz „Startupy w Pałacu_EKSPANSJA” w grudniu 2019 r.

♦ Podczas dwóch pierwszych edycji projektu 20 polskich startupów mogło zaprezentować się przed Prezydentem RP i zaproszonymi gośćmi. Startupy otrzymały specjalne paszporty, które pozwoliły im wziąć udział w zagranicznych misjach gospodarczych Prezydenta RP. Dotychczas odbyło się 5 takich wyjazdów: do Szwajcarii, Szwecji, Izraela, Finlandii oraz Słoweni. Dodatkowo w efekcie ww. konferencji część startupów nawiązała relacje biznesowe z obecnymi na spotkaniach firmami.

 Podczas III edycji projektu, która odbyła się w październiku 2017 r., swoje pomysły prezentowali przedstawiciele startupów gotowych do ekspansji globalnej. Zaproszonymi gośćmi byli aniołowie biznesu oraz fundusze venture capital z kraju i zagranicy, przedstawiciele największych przedsiębiorstw innowacyjnych z kraju oraz zagranicznych firm działających w Polsce, a także instytucje publiczne.

 Podczas IV edycji „Startupów w Pałacu” odwrócone zostały role obowiązujące podczas tradycyjnego pitchu. Na scenie przedstawiciele pięciu polskich firm (prezesi i dyrektorzy odpowiedzialni za obszar B+R) zaprezentowali swoje dotychczasowe doświadczenia we współpracy ze startupami i wskazali perspektywy rozwoju przyszłych relacji biznesowych.  Po spotkaniu odbył się mentoring pomiędzy grupą ponad 70 startupów i ok. 40 firm.

♦ V edycja „Startupów w Pałacu” służyła temu, żeby stworzyć  jeszcze większe możliwości otwarcia się Startupów na rynki zagraniczne.

 W ramach projektu organizowane są cyklicznie „Śniadania startupowe” oraz konferencje tematyczne.

Konferencja w Belwederze o skutecznym zarządzaniu start–upami

Startupy w Pałacu - zdjęcie w treści wpisu nr 1

Konferencja: Jakiego wsparcia potrzebują startupy?

Startupy w Pałacu - zdjęcie w treści wpisu nr 2