Menu rozwijane

19 października 2017

– Przyszłość biotechnologii jest przyszłością ogromną. To dziedzina, która będzie się cały czas unowocześniała – podkreślał prezydent Andrzej Duda, inaugurując w Pałacu Prezydenckim konferencję „Technologie przyszłości. Biotechnologia”.

– Można postawiać tezę, że jeśli nie będzie główną, to będzie jedną z tych głównych dziedzin, które będą w absolutnej szpicy rozwoju nauki, rozwoju technologicznego, absolutnej szpicy postępu, jakiego dokonuje człowiek – mówił prezydent.

Problem polega jednak na tym, że Polska nie należy do krajów przodujących w tej dziedzinie. Należy zatem dążyć do tego, aby ten stan rzeczy zmienić.

– Czy jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom nowoczesności? – pytał prezydent. Według Andrzeja Dudy, Polska korzystając z przykładu innych państw, musi poszukać własnych metod.

Zdaniem prezydenta należy przede wszystkim wypracować mechanizmy finansowania działalności badawczo–rozwojowej. A – jak zauważył – badania w tym zakresie są ryzykowne, kosztowne i nie zawsze prowadzą do rozwoju. W czasie prac badawczych nieraz stawiane są tezy, których nie udaje się udowodnić. 

Kolejnym aspektem, na który zwrócił uwagę Andrzej Duda, są metody komercjalizacji wyników badań naukowych. Jak ocenił, potrzebne jest powiązanie działalności naukowej z biznesową.


Ważnym elementem jest też legislacja. – Potrzebujemy rozwiązań prawnych dotyczących biotechnologii – w tym i bioetyki. Cały czas mamy braki w stosunku do tego, czego wymaga od nas choćby Unia Europejska. Cały czas nie mamy w Polsce jeszcze ustawy bioetycznej, mimo że do pracy nad tym zabierano się wielokrotnie – przypomniał.

Prezydent podkreślał też, że jeżeli polscy badacze – „nasze zaplecze intelektualne” – pracują nad rozwiązaniami, to wyniki tych prac powinny pozostawać w Polsce. Naukowcom zaś ich praca musi się opłacać.

– Głęboko wierzę, że z czasem ‒ bo oczywiście nie jutro, pewnie nie za rok, ale mam nadzieję, że za 5–10 lat – te zamierzenia uda się zrealizować i Polska znajdzie się w zupełnie innym miejscu niż jest dzisiaj – podsumował prezydent Andrzej Duda.

Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta RP na konferencji „Technologie przyszłości. Biotechnologia”

To była pierwsza z cyklu konferencji „Technologie przyszłości” organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, poświęconych wyzwaniom stojącym przed polskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacji w perspektywie najbliższych lat.

Naukowcy i przedstawiciele świata biznesu zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego debatowali o roli biotechnologii i perspektywach jej rozwoju. Ze strony KPRP uczestniczyli w niej także Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha, ministrowie Adam Kwiatkowski i Andrzej Dera oraz Marta Gajęcka, Doradca Prezydenta RP. 

Zaproszeni goście zastanawiali się, jak sprawić, by branża biotechnologiczna stała się siłą napędową polskiej innowacyjnej gospodarki. Zwłaszcza że przykłady takich państw jak Izrael czy Tajwan pokazują, że dzięki odpowiedniemu zapleczu naukowemu, połączonemu ze skuteczną komercjalizacją projektów biotechnologicznych, wspartych finansowaniem ze środków publicznych jest to możliwe do zrealizowania. (BZ/PAP)

Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (1)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (2)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (3)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (4)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (5)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (6)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (7)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (8)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" (9)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" (10)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" (11)
Pałac Prezydencki | Konferencja "Technologie przyszłości. Biotechnologia" (12)
02_jsz_0196.jpg
09_jsz_0184.jpg
03_jsz_0382.jpg
04_jsz_0253.jpg
06_jsz_0417.jpg
08_jsz_0239.jpg
10_jsz_0319.jpg
05_jsz_0285.jpg
11_jsz_0471.jpg
12_jsz_0476.jpg
13_jsz_0336.jpg
14_jsz_0369.jpg