przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 29 sierpnia 2019

Komunikat ws. zmian w organizacji ruchu w Warszawie w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II WŚ

PLAC PIŁSUDSKIEGO, TEATR WIELKI, OPERA NARODOWA

Od godz. 22.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
 • ul. Wierzbowa – obustronnie na całej długości;
 • skwer Książąt Czartoryskich – wyłączenia z parkowania całej powierzchni skweru od ul. Senatorskiej do Ambasady Królestwa Belgii;
 • ul. Canaletta – obustronnie na całej długości;
 • ul. Niecała – obustronnie na całej długości;
 • ul. Fredry – obustronnie na całej długości (włącznie z parkingiem znajdującym
  się na końcu ulicy przy Ogrodzie Saskim);
 • plac Teatralny – cała powierzchnia;
 • parking przed wejściem administracyjnym do Teatru Narodowego od strony
  ul. Wierzbowej (wzdłuż budynku Teatru na wysokości skrzyżowania ul. Wierzbowej z ul. Fredry) - cała powierzchnia;
 • parking przy Hotelu Europejskim od strony placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – cała powierzchnia;
 • parking przed Teatrem Wielkim od strony ul. Moliera – cała powierzchnia;
 • plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – obustronnie na całej długości na odcinku
  od ul. Focha do ul. Królewskiej;
 • Plac Stanisława Małachowskiego – wyłączenie całej powierzchni na odcinku
  od ul. Królewskiej do ul. Mazowieckiej;
 • ul. Mazowiecka – obustronnie na całej długości;
 • ul. Traugutta – obustronnie na całej długości;
 • pasaż Niżyńskiego – obustronnie na całej długości;
 • ul. Czackiego – obustronnie na całej długości;
 • ul. Trębacka – obustronnie na całej długości;
 • ul. Kozia – obustronnie na całej długości;
 • droga wewnętrzna łącząca ul. Focha z ul. Wierzbową (między budynkami Metropolitanu i Teatru Wielkiego) – obustronnie na całej długości;
 • ul. Focha – obustronnie na całej długości;
 • ul. Moliera – obustronnie na całej długości;
 • ul. Nowy Przejazd – obustronnie na całej długości,

 

oraz od godz. 22.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

 • ul. Królewska – obustronnie na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście
  do ul. Marszałkowskiej;
 • ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Miodowej (dotyczy także parkingów zlokalizowanych wzdłuż drogi);
 • ul. Miodowa – obustronnie na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście
  do ul. Senatorskiej;
 • parking przed siedzibą DGW od strony placu Marszałka Józefa Piłsudskiego (przy skrzyżowaniu ulic Królewska i pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz wzdłuż
  ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza  – cała powierzchnia;
 • ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza – wyłączenie całej powierzchni parkingowej;
 • ul. Ossolińskich – obustronnie na całej długości.

 

Od godz. 22.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. wyłączenie z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych), dotyczy także komunikacji miejskiej:
 • ul. Senatorska – na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Nowy Przejazd;
 • ul. Wierzbowa – na całej długości;
 • plac Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Focha do ul. Królewskiej;
 • ul. Focha – na całej długości;
 • ul. Moliera – na całej długości;
 • ul. Królewska na odcinku od Placu Małachowskiego do ul. Krakowskie Przedmieście;
 • pasaż Niżyńskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Królewskiej;
 • Plac Małachowskiego na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Traugutta;
 • ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza – na całej długości;
 • ul. Trębacka - na całej długości;
 • ul. Ossolińskich – na całej długości (z wyjątkiem wjazdu gości hotelowych
  do parkingu podziemnego Hotelu Europejskiego od strony ul. Krakowskie Przedmieście).

 

Od godz. 0.00 w dniu 1 września br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. wyłączenie z ruchu pieszego:
 • plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – cała powierzchnia – tylko w obszarze wygrodzonym, z wyjątkiem uczestników wydarzenia;
 • plac Teatralny - cała powierzchnia – tylko w obszarze wygrodzonym, z wyjątkiem uczestników wydarzenia;
 • obszar przylegający do Placu Piłsudskiego – wszystkie ciągi piesze (chodniki);
 • obszar przylegający do Teatru Wielkiego – wszystkie ciągi piesze (z wyjątkiem dostępu osób uprawnionych do wejścia na teren Teatru Wielkiego, Metropolitanu oraz garażu podziemnego znajdującego się pod budynkiem.

 

Od godz. 22.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. inne przedsięwzięcia w rejonie ww. miejsca:
 • umożliwienie wjazdu/wyjazdu na/z Placu Piłsudskiego od strony ulic: Królewskiej, ul. Wierzbowej (demontaż słupków);
 • ograniczenie ruchu kołowego – zastosowanie znaku B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) – nie dotyczy pojazdów uprawnionych (dotyczy także pojazdów służb porządkowych):
 • ul. Senatorska – na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Podwale;
 • na obszarze ograniczonym nw. odcinkami dróg – włącznie z nimi:

ul. Marszałkowska, ul. Królewska, plac Małachowskiego, ul. Mazowiecka, ul. Traugutta, ul. Czackiego, pasaż Niżyńskiego, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Focha, ul. Moliera, ul. Wierzbowa.

 • usunięcie zapór betonowych typu ”JERSEY” z placu Stanisława Małachowskiego przed budynkiem Zachęty – Narodowa Galeria Sztuki;
 • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na całej długości ul. Canaletta;
 • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na całej długości pasażu Niżyńskiego;
 • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na całej długości ul. Koziej (dojazd/wyjazd do/z posesji przy ul. Trębackiej oraz dojazd/wyjazd pojazdów do/z parkingu podziemnego w budynku Metropolitan;
 • wyłączenie z użytkowania (przeniesienie) przystanków autobusowych w rejonie uroczystości znajdujących się na: ul. Senatorskiej, ul. Wierzbowej, ul. Królewskiej, placu Stanisława Małachowskiego, ul. Focha, ul. Moliera;
 • wyłączenie z użytkowania „ogródków gastronomicznych” na ciągu ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Podwale oraz w rejonie skrzyżowania
  ul. Senatorskiej z ul. Wierzbową;
 • wystawienie zapór betonowych typu „JERSEY” w miejscach wskazanych przez SOP;
 • umożliwienie wjazdu dla gości hotelu Europejskiego z ul. Krakowskie Przedmieście w ul. Ossolińskich.

 

ZAMEK KRÓLEWSKI – PLAC ZAMKOWY

Od godz. 22.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
 • Plac Zamkowy – cała powierzchnia (włączając tzw. „Dziedziniec trójkątny” i obszar pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście, a kościołem pw. św. Anny i Dzwonnicą z tarasem widokowym);
 • ul. Senatorska – obustronnie na całej długości;
 • ul. Podwale – obustronnie na całej długości;
 • ul. Nowomiejska – obustronnie na całej długości;
 • ul. Freta – obustronnie na odcinku od ul. Długiej do ul. Nowomiejskiej;
 • ul. Długa – obustronnie na odcinku od ul. Miodowej do ul. Freta;
 • ul. Miodowa – obustronnie na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Długiej;
 • ul. Kilińskiego – obustronnie na całej długości;
 • ul. Kapitulna – obustronnie na całej długości;
 • ul. Piekarska – obustronnie na całej długości;
 • ul. Zapiecek – obustronnie na całej długości;
 • ul. Wąski Dunaj – obustronnie na odcinku od ul. Podwale do ul. Piwnej;
 • ul. Piwna – obustronnie na całej długości;
 • ul. Świętojańska – obustronnie na odcinku od Placu Zamkowego do ul. Zapiecek;
 • ul. Dziekania – obustronnie na całej długości;
 • ul. Kanonia – obustronnie na całej długości;
 • ul. Jezuicka – obustronnie na całej długości;
 • ul. Celna – obustronnie na całej długości;
 • ul. Brzozowa – obustronnie na całej długości;
 • ul. Mostowa – obustronnie na całej długości;
 • ul. Boleść – obustronnie na całej długości.

 

Od godz. 22.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

b) wyłączenie z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych), dotyczy także komunikacji miejskiej:

 • Plac Zamkowy – cała powierzchnia;
 • „Dziedziniec trójkątny” – cała powierzchnia;
 • ul. Podwale – na całej długości;
 • ul. Kilińskiego – na całej długości;
 • ul. Kapitulna – na całej długości.

 

Od godz. 0.00 w dniu 1 września br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

c)  wyłączenie z ruchu pieszego:

 • Plac Zamkowy – cała powierzchnia – tylko w obszarze wygrodzonym;
 • „Dziedziniec trójkątny” – cała powierzchnia – tylko w obszarze wygrodzonym.

 

Od godz. 22.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. inne przedsięwzięcia w rejonie ww. miejsca:
 • ograniczenie ruchu kołowego – zastosowanie znaku B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) – nie dotyczy pojazdów uprawnionych (dotyczy także pojazdów służb porządkowych):
 • ul. Senatorska – na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Podwale;
 • na obszarze ograniczonym nw. odcinkami dróg – włącznie z nimi :

ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Miodowa, ul. Długa, ul. Freta, ul. Mostowa, ul. Bugaj, ul. Grodzka, Al. Solidarności.

 • wyłączenie z użytkowania „ogródków gastronomicznych” w ciągu ul. Podwale oraz ul. Kilińskiego;
 • wyłączenie z użytkowania lub ewentualne usunięcie „ogródków gastronomicznych” na całej powierzchni Placu Zamkowego (włączając tzw. „Dziedziniec trójkątny” i obszar pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście, a kościołem pw. św. Anny i Dzwonnicą z tarasem widokowym);
 • wystawienie zapór betonowych typu „JERSEY” w miejscach wskazanych przez SOP;
 • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na całej długości ul. Kilińskiego,
  ul. Podwale oraz ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Miodowej do ul. Podwale;
 • wyłączenie z użytkowania przystanków autobusowych w al. „Solidarności” (Stare Miasto 01, Stare Miasto 02).

 

ZAMEK KRÓLEWSKI – ARKADY KUBICKIEGO

Od godz. 22.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
 • ul. Grodzka – obustronnie na całej długości;
 • ul. Nowy Zjazd – obustronnie na całej długości;
 • ul. Bugaj – obustronnie na całej długości;
 • Wybrzeże Gdańskie – po stronie zachodniej na odcinku od ul. Boleść
  do ul. Grodzkiej;
 • parking pod al. Solidarności (Mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomiędzy ul. Grodzką, a ul. Nowy Zjazd;
 • estakady zjazdowe/wjazdowe z/na Most Śląsko-Dąbrowski – obustronnie na całej długości;
 • parking przy budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologicznego zlokalizowany przy południowej estakadzie wjazdowej estakadzie wjazdowej na  Most Śląsko-Dąbrowski – na całej powierzchni.

 

Od godz. 22.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

b) wyłączenie z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych), dotyczy także komunikacji miejskiej:

 • ul. Bugaj – na całej długości.

UWAGA: Ruch kołowy na Moście Śląsko-Dąbrowskim oraz na estakadach wjazdowych/zjazdowych, tylko po stronie Śródmiejskiej miasta będzie wyłączony operacyjnie przez Policję.

 

 1. inne przedsięwzięcia w rejonie ww. miejsca:
 • parkingi przy ul. Wybrzeże Gdańskie na wysokości Zamku Królewskiego –
  do użytku wyłącznie w systemie stałego abonamentu – tylko pojazdy osobowe.

 

PAŁAC PREZYDENCKI

 

Od godz. 22.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

 1. wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
 • ul. Karowa – obustronnie na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do
  ul. Browarnej;
 • parking przed Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Jezusa (przy
  ul. Krakowskie Przedmieście między Pałacem Prezydenckim, a skwerem Adama Mickiewicza) – cała powierzchnia;
 • ul. Krakowskie Przedmieście – obustronnie na odcinku od parkingu przed Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Jezusa do budynku Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA” przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 (ulica biegnąca wzdłuż skweru Adama Mickiewicza oraz skweru HC Hoovera);
 • ul. Bednarska – obustronnie na całej długości.

 

 1. inne przedsięwzięcia w rejonie ww. miejsca:
 • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na całej długości ul. Bednarskiej.

 

 

BELWEDER

Od godz. 22.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

a) wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Belwederska – obustronnie na odcinku od ul. Bagatela do ul. Spacerowej;
 • Skwer im. Giedroycia – cała powierzchnia;
 • ul. Bagatela – obustronnie na odcinku od Al. Ujazdowskich do ul. Flory.

 

HOTEL MARRIOTT

Od godz. 16.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

 1. wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
 • Al. Jerozolimskie – obustronnie na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Emilii Plater;
 • ul. Emilii Plater – obustronnie na odcinku od Al. Jerozolimskich
  do ul. Nowogrodzkiej;
 • ul. Nowogrodzka – obustronnie na odcinku od ul. Emilii Plater
  do ul. Chałubińskiego;
 • ul. Chałubińskiego – na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich – tylko strona wschodnia (przy hotelu);
 • parking przy skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej - przy myjni samochodowej – cała powierzchnia;
 • parking przy hotelu od strony ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ściany budynku hotelu, nad wjazdem na parking podziemny) cała powierzchnia;
 • parking pod wiaduktem ul. Chałubińskiego w rejonie skrzyżowania
  z Al. Jerozolimskimi – cała powierzchnia.

 

Od godz. 18.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

 1. wyłączenie z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych), dotyczy także komunikacji miejskiej:
 • ul. Emilii Plater – na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej;
 • parking przy hotelu od strony ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ściany budynku hotelu, nad wjazdem na parking podziemny).

 

Od godz. 18.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

c)  wyłączenie z ruchu pieszego:

 • obszary objęte wygrodzeniami – dokładny schemat przebiegu wygrodzenia określony zostanie w terminie późniejszym.

Od godz. 18.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

 1. inne przedsięwzięcia w rejonie ww. miejsca:
 • usunięcie z podjazdu przed wejściem głównym do hotelu (od strony ul. Emilii Plater), donic z roślinnością.
 • ograniczenie ruchu kołowego – zastosowanie znaku B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) – nie dotyczy pojazdów uprawnionych (dotyczy także pojazdów służb porządkowych):
 • ul. Nowogrodzka – na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Chałubińskiego;
 • ul. Emilii Plater – na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Nowogrodzkiej.
 • wystawienie zapór betonowych typu „JERSEY” w ilości 6 sztuk na:
 • ul. Nowogrodzkiej – na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Emilii Plater –
  3 sztuki;
 • ul. Emilii Plater – na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Wspólnej –
  3 sztuki.

Dokładne miejsca rozmieszczenia ww. zostaną wskazane na wizji lokalnej.

 • wyłączenie z użytkowania „ogródków gastronomicznych” na ul. Emilii Plater
  na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej oraz na ciągu
  Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Chałubińskiego do Mostu Poniatowskiego;
 • wyłączenie z użytkowania (przeniesienie) przystanku autobusowego
  z Al. Jerozolimskich (przy hotelu).

 

HOTEL REGENT WARSAW

Od godz. 10.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

a) wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Belwederska – obustronnie na odcinku od drogi wewnętrznej przy Hotelu Regent Warsaw (łączącej ul. Belwederską z ul. Spacerową) do ul. Spacerowej;
 • ul. Spacerowa – strona wschodnia (przy hotelu) na odcinku od ul. Belwederskiej
  do drogi wewnętrznej przy hotelu (łączącej ul. Belwederską z ul. Spacerową).

 

Od godz. 8.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 2 września br.:

 1. wyłączenie z ruchu drogi rowerowej:
 • droga rowerowa wzdłuż ulicy Belwederskiej – na odcinku od drogi wewnętrznej (wjazdowej/wyjazdowej do/z Hotelu Regent) do ul. Spacerowej;
 • droga rowerowa wzdłuż ulicy Spacerowej – na odcinku od ul. Belwederskiej do drogi wewnętrznej (wjazdowej/wyjazdowej do/z Hotelu Regent).

 

Od godz. 8.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 2 września br.:

c)  wyłączenie z ruchu pieszego:

 • obszary objęte wygrodzeniami – dokładny schemat przebiegu wygrodzenia określony zostanie w terminie późniejszym.

 

Od godz. 8.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 2 września br.:

 1. inne przedsięwzięcia w rejonie ww. miejsca:
 • wyłączenie z użytkowania (przeniesienie) przystanku autobusowego
  z ul. Spacerowej (przy hotelu);
 • wyłączenie z użytkowania prawego pasa ul. Belwederskiej po stronie hotelu na odcinku przed uliczką wewnętrzną hotelu do ul. Spacerowej.

 

HOTEL INTERCONTINENTAL

Od godz. 10.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 22.00 w dniu 2 września br.:

a) wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Emilii Plater – na odcinku od ul. Śliskiej do ul. Siennej – strona zachodnia
  (przy hotelu);
 • ul. Śliska – obustronnie na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Sosnowej
  (na tyłach hotelu);
 • ul. Sosnowa – obustronnie na odcinku od ul. Śliskiej do ul. Siennej;
 • ul. Sienna – obustronnie na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Emilii Plater.

Od godz. 8.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. wyłączenie z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych), dotyczy także komunikacji miejskiej:
 • ul. Emilii Plater – po stronie zachodniej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Złotej oraz po stronie wschodniej na odcinku od Al. Jerozolimskich do
  ul. Świętokrzyskiej.

 

Od godz. 8.00 w dniu 31 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 1. wyłączenie z ruchu pieszego:
 • obszary objęte wygrodzeniami – dokładny schemat przebiegu wygrodzenia określony zostanie w terminie późniejszym.

 

 1. inne przedsięwzięcia w rejonie ww. miejsca:
 • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Pańskiej na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Mariańskiej (bez możliwości wyjazdu na ul. Emilii Plater);
 • ograniczenie ruchu kołowego – zastosowanie znaku B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) – nie dotyczy pojazdów uprawnionych (dotyczy także pojazdów służb porządkowych):
 • ul. E. Plater – na całej długości;
 • ul. Śliska – na całej długości;
 • ul. Sienna – na całej długości.

 

PORT LOTNICZY WARSZAWA - OKĘCIE

Od godz. 20.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 2 września br.:

 1. wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
 • alternatywne drogi wyjazdowe/wjazdowe z/na lotnisko – obustronnie na całej długości.

 

 

DODATKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Od godz. 20.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 20.00 w dniu 2 września br.:

 1. wyłączenie z parkowania – wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) z tabliczką T-24 (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika):
 • ul. Żwirki i Wigury – obustronnie na całej długości;
 • ul. Krzyckiego – obustronnie na całej długości;
 • ul. Raszyńska – obustronnie na całej długości;
 • Plac Zawiszy – cała powierzchnia;
 • Al. Jerozolimskie – obustronnie na odcinku od ul. Raszyńskiej
  do Mostu Poniatowskiego;
 • ul. Nowy Świat – obustronnie na odcinku od ronda Ch. de Gaulle’a do pl. Trzech Krzyży;
 • pl. Trzech Krzyży – cała powierzchnia placu;
 • Al. Ujazdowskie – obustronnie na całej długości;
 • pl. Na Rozdrożu – obustronnie na całej długości; 
 • ul. Marszałkowska – obustronnie na odcinku od Al. Jerozolimskich
  do ul. Senatorskiej;

oraz od godz. 20.00 w dniu 30 sierpnia br. do godz. 24.00 w dniu 1 września br.:

 • Al. 3 Maja – obustronnie na całej długości;
 • parkingi na Al. 3 Maja pod Mostem Poniatowskiego;
 • estakady wjazdowe/zjazdowe na/z Mostu Poniatowskiego z/na Wisłostradę
  („tzw. ślimaki”) - obustronnie na całej długości;
 • ul. Wybrzeże Kościuszkowskie – obustronnie na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego;
 • powierzchnie pod Mostem Poniatowskiego - obustronnie na całej długości.

 

 

W wypadku braku możliwości wyłączenia z użytkowania niektórych parkingów znajdujących się w obszarach wskazanych powyżej proszę o spowodowanie wprowadzenia następującej zasady przez zarządców przedmiotowych parkingów:

 

 • dopuszcza się parkowanie pojazdów przy łącznym zachowaniu dwóch poniższych warunków:
 • parkowanie tylko pojazdów osobowych;
 • parkowanie tylko pojazdów w systemie stałego abonamentu.

 

Dodatkowo proszę o spowodowanie usunięcia z przedmiotowych parkingów, pojazdów „porzuconych”.

 

Jednocześnie proszę o wyłączenie z parkowania dróg poprzecznych (oraz parkingów, zatok) do wszystkich ww. na odcinku 50 metrów od krawędzi jezdni (ewentualnie
do pierwszego skrzyżowania – ustalenia w trybie roboczym).

 

Proszę o umieszczenie pod znakami zakazu (zatrzymywania się i ruchu) tabliczki informującej, iż nie dotyczą pojazdów uprawnionych, w rejonie: Zamku Królewskiego, Arkad Kubickiego, Teatru Wielkiego, Placu Piłsudskiego, hoteli Regent, Sheraton, Marriott, Intercontinental, parkingu przed Cmentarzem Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich
(przy ul. Żwirki i Wigury). Jednocześnie informuje, iż pojazdami uprawnionymi są wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu Służby Ochrony Państwa oraz posiadające ważne przepustki samochodowe wystawione bądź akredytowane przez SOP. Wzory ww. przepustek zostaną przekazane do wykorzystania służbowego Policji oraz Straży Miejskiej w trybie roboczym.

Przedmiotowe zestawienie może ulec zmianie, a podane okresy poszczególnych zmian w organizacji ruchu mogą zostać poddane korekcie w trybie roboczym oraz możliwe
są dodatkowe czasowe wyłączenia z ruchu (operacyjnie przez Policję) poszczególnych odcinków dróg.

 

Jednocześnie proszę o spowodowanie wydania stosownych decyzji mających na celu wyłączenie z parkowania wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na ww. odcinkach dróg (objętych wyłączenia z parkowania oraz ruchu).

 

 

Dodatkowo zwracam się z prośbą o wykonania niżej wymienionych przedsięwzięć:

 

 1. zapewnienie w gotowości do użycia holowników do tramwajów i autobusów miejskich;
 2. wydanie stosownych decyzji zakazujących użytkowanie wszelkiego rodzaju balonów
  na uwięzi (lub innego podobnego obiektu) w pobliżu miejsc objętych programem wydarzenia;
 3. umożliwienie dokonywania wszelkiego rodzaju sprawdzeń infrastruktury drogowej w tym mostowej i miejskiej oraz przydzielenie do współpracy i współdziałania z SOP, przedstawicieli właściwych podmiotów, w celu umożliwienia dokonania sprawdzeń pirotechnicznych infrastruktury drogowej (w tym wytypowanych mostów), miejskiej oraz innej wskazanej przez funkcjonariuszy pirotechników SOP lub Policji;
 4. wydanie stosownych decyzji mających na celu:
 • oczyszczenie (ewentualną naprawę) nawierzchni dróg pomiędzy miejscami objętymi programem wydarzenia;
 • dokonanie przeglądu stanu:
 • drzew (ewentualna "przycinka") rosnących w pobliżu tras przejazdu i miejsc objętych programem wydarzenia – z uwzględnieniem możliwości przejazdu wysokich autokarów;
 • technicznego kładek, wiaduktów, infrastruktury drogowej (znaki, sygnalizatory świetlne, itp.) znajdującej się nad (i pod) ciągami komunikacyjnymi pomiędzy miejscami objętymi programem wydarzenia;
 • infrastruktury elektrycznej znajdującej się w pobliżu miejsc objętych programem wydarzenia lub ciągów komunikacyjnych pomiędzy nimi;
 1. podjęcie czynności mających na celu „oczyszczenie” powierzchni bezpośrednio pod jezdnią Mostu Poniatowskiego, na wszystkich trzech kondygnacjach konstrukcyjnych
  i zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych;
 2. ewentualne czasowe wyłączenia z użytkowania (przeniesienie) niektórych przystanków autobusowych oraz TAXI – informacja w trybie roboczym;
 3. wydanie stosownych decyzji mających na celu:
 • skuteczne egzekwowanie wprowadzonej w ramach przedmiotowego wydarzenia reorganizacji ruchu.
 1. wydanie zgody na wjazd na:
 • Plac Zamkowy oraz umożliwienie wjazdu (demontaż słupków) oraz parkowania  od strony ul. Krakowskie Przedmieście (na wprost) przez płaszczyznę pomiędzy wieżą widokową, a schodami ruchomymi (przejazd nad trasą W-Z) kolumn SOP (w tym autokarów),
 • ciągiem ulic: Brzozową, Celną, Jezuicką, Kanonią – samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton;
 • Plac Piłsudskiego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton.
 1. wydanie stosownych decyzji mających na celu spowodowanie wykonania wygrodzeń miejsc objętych programem przedmiotowego wydarzenia – szczegóły w trybie roboczym;
 2. ewentualne ustawienie zapór betonowych typu „JERSEY” – informacja dotycząca ilości oraz miejsc ustawienia przekazana zostanie w trybie roboczym.;
 3. ewentualne wyłączenie z użytkowania stacji rowerowych („VETURILO”) znajdujących się bezpośrednio w pobliżu miejsc objętych programem wydarzenia – ewentualne potrzeby określone zostaną w trybie roboczym;
 4. ewentualne wyłączenie z użytkowania i „uprzątnięcie” hulajnóg elektrycznych znajdujących się bezpośrednio w pobliżu miejsc objętych programem wydarzenia – ewentualne potrzeby określone zostaną w trybie roboczym;
 5. wprowadzenie stosownych zmian w organizacji ruchu mających na celu wyłączenie z użytkowania niektóre odcinki dróg rowerowych, w pobliżu miejsc objętych programem wydarzenia oraz wyłączeniami z parkowania i ruchu.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.