Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 maja 2018

Lekcja RP: Prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918

  |   Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada” Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada”

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej digitalizacji doczekał się krój pisma ,,Brygada”. Font Brygada jest polskim darem dla wszystkich użytkowników pism komputerowych. Jego powszechne udostępnienie znacząco zbiega się z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Znaczenie ma nie tylko nazwa odwołująca się do Brygad Legionów Józefa Piłsudskiego, które wywalczyły niepodległość. Badania nad pochodzeniem kroju pisma o nazwie Brygada pokazały jego związek z historyczną potrzebą posiadania narodowego pisma, po scaleniu ziem polskich z trzech zaborów, gdzie posługiwano się dotąd cyrylicą, gotykiem i innymi pismami bez polskich znaków diakrytycznych.
 

Font Brygada jest pismem cyfrowym, którego fizycznym źródłem jest zespół matryc do odlewania czcionek metalowych, które pochodzą z zamkniętej w latach 90-tych XX wieku Odlewni Czcionek w Warszawie przy ul. Rejtana 16.
 

W ramach projektu Lekcja RP w wydarzeniu obejmującym prezentację zdigitalizowanej czcionki uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz młodzież z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi.

Poleć znajomemu