Menu rozwijane

15 września 2022

W Belwederze odbyła się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Iranu, Pakistanu, Chile, Estonii, Belgii i Szwajcarii.

Listy złożyli następujący ambasadorowie:

JE Pan Hossein Gharibi, Ambasador Islamskiej Republiki Iranu w RP

008_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6301.jpg [217.71 KB]

JE Pan Khalid Hussain Memon, Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu w RP

019_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_0027.jpg [441.89 KB]

JE Pani Aylin Estrella Joo Liem, Ambasador Republiki Chile w RP

030_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0204.jpg [399.11 KB]

JE Pan Miko Haljas, Ambasador Republiki Estońskiej w RP

040_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0331.jpg [235.49 KB]

JE Pan Rik Van Droogenbroeck, Ambasador Królestwa Belgii w RP

051_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0478.jpg [451.33 KB]

JE Pan Fabrice Filliez, Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w RP

061_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0633.jpg [264.19 KB]

Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (1)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (2)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (3)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (4)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (5)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (6)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (7)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (8)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (9)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Iranu (10)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (11)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (12)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (13)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (14)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora PakistanuBelweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (15)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (16)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (17)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (18)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (19)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Pakistanu (20)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (21)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (22)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (23)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (24)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (25)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (26)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (27)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (28)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (29)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (30)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasador Chile (31)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (32)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (33)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (34)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (35)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (36)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (37)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (38)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (39)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (40)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (41)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (42)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Republiki Estońskiej (43)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (44)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (45)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (46)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (47)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (48)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (49)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (50)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (51)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (52)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Belgii (53)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (54)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (55)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (56)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (57)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (58)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (59)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (60)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (61)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (62)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (63)
Belweder | Ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej (64)
001_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6197.jpg
002_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6213.jpg
003_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6223.jpg
004_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6233.jpg
005_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6263.jpg
006_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6279.jpg
007_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6293.jpg
008_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6301.jpg
009_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6303.jpg
010_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6305.jpg
011_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_9924.jpg
012_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_9930.jpg
013_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_9933.jpg
014_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_9951.jpg
015_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_9982.jpg
016_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_9987.jpg
017_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_0011.jpg
018_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_0025.jpg
019_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_0027.jpg
020_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_0045.jpg
021_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0076.jpg
022_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0083.jpg
023_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0087.jpg
024_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0120.jpg
025_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0142.jpg
026_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0154.jpg
027_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0179.jpg
028_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0186.jpg
029_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0196.jpg
030_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0204.jpg
031_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0224.jpg
032_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0229.jpg
033_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0244.jpg
034_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0250.jpg
035_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0257.jpg
036_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0273.jpg
037_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0284.jpg
038_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0301.jpg
039_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0316.jpg
040_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0331.jpg
041_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0336.jpg
042_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0346.jpg
043_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0356.jpg
044_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK2_9941.jpg
045_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0375.jpg
046_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0399.jpg
047_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0424.jpg
048_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0435.jpg
049_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0459.jpg
050_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0467.jpg
051_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0478.jpg
052_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0486.jpg
053_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0497.jpg
054_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK2_9978.jpg
055_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK2_0005.jpg
056_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0513.jpg
057_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0532.jpg
058_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0553.jpg
059_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0572.jpg
060_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0591.jpg
061_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0633.jpg
062_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0635.jpg
063_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0651.jpg
064_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK2_0007.jpg