Menu rozwijane

11 lipca 2019
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu RP z siedzibą w Berlinie (1)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pan Bakhrom Babaev, Ambasador Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie (2)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pan Bakhrom Babaev, Ambasador Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie oraz Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski (3)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Bakhroma Babaeva, Ambasadora Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie (4)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Bakhroma Babaeva, Ambasadora Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie (5)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Bakhroma Babaeva, Ambasadora Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie (6)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Bakhroma Babaeva, Ambasadora Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie (7)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Bakhroma Babaeva, Ambasadora Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie (8)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (9)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (10)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (11)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (12)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (13)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (14)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (15)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (16)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie (17)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Koviljka Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP z siedzibą w Warszawie (18)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Koviljkę Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP z siedzibą w Warszawie (19)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Koviljkę Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP z siedzibą w Warszawie (20)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Koviljkę Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP z siedzibą w Warszawie (21)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Koviljkę Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP z siedzibą w Warszawie (22)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Panią Koviljkę Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP z siedzibą w Warszawie (23)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pan Abdulrahim Yousif Mohamed Saleh Alawadhi, Ambasador Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich w RP z siedzibą w Warszawie (24)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pan Abdulrahim Yousif Mohamed Saleh Alawadhi, Ambasador Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (25)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pan Abdulrahim Yousif Mohamed Saleh Alawadhi, Ambasador Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (26)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Abdulrahima Yousifa Mohameda Saleha Alawadhiego, Ambasadora Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (27)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Abdulrahima Yousifa Mohameda Saleha Alawadhiego, Ambasadora Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (28)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Abdulrahima Yousifa Mohameda Saleha Alawadhiego, Ambasadora Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (29)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Abdulrahima Yousifa Mohameda Saleha Alawadhiego, Ambasadora Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (30)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez JE Pana Abdulrahima Yousifa Mohameda Saleha Alawadhiego, Ambasadora Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (31)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu w RP z siedzibą w Berlinie (32)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu w RP z siedzibą w Berlinie (33)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu w RP z siedzibą w Berlinie (34)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu w RP z siedzibą w Berlinie (35)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających w Belwederze – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu RP z siedzibą w Berlinie i Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski (36)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu RP z siedzibą w Berlinie (37)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu RP z siedzibą w Berlinie (38)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu RP z siedzibą w Berlinie (39)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu RP z siedzibą w Berlinie (40)
Uroczystość wręczenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie – JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu RP z siedzibą w Berlinie (41)
o1604870856.jpg
o113022519.jpg
o33558780.jpg
o1839577035.jpg
o445799994.jpg
o427825919.jpg
o1152299010.jpg
o1437381732.jpg
o1016038370.jpg
o89647329.jpg
o1079756648.jpg
o563452020.jpg
o387127377.jpg
o277292685.jpg
o1529578104.jpg
o1650832073.jpg
o793309340.jpg
o792619542.jpg
o690385883.jpg
o1504943803.jpg
o2028930136.jpg
o18937275.jpg
o1552841678.jpg
o257751436.jpg
o1151955957.jpg
o1983316922.jpg
o1378375635.jpg
o902214139.jpg
o1437664734.jpg
o1048337689.jpg
o128552279.jpg
o1224738280.jpg
o71476508.jpg
o547106713.jpg
o1184928112.jpg
o1068867107.jpg
o1557081126.jpg
o28713492.jpg
o2004915853.jpg
o1588385647.jpg
o181689903.jpg

W czwartek w Belwederze odbyła się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.

Listy złożyli następujący ambasadorowie:

  • JE Pan Bakhrom Babaev, Ambasador Republiki Uzbekistanu w RP z siedzibą w Warszawie
     

Prezydent przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów pięciu państw - zdjęcie w treści artykułu

  • JE Pani Leah Basinang-Ruiz, Ambasador Republiki Filipin w RP z siedzibą w Warszawie

Prezydent przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów pięciu państw - zdjęcie w treści artykułu nr 1

  • JE Pani Koviljka Špirić, Ambasador Bośni i Hercegowiny w RP z siedzibą w Warszawie

Prezydent przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów pięciu państw - zdjęcie w treści artykułu nr 2

  • JE Pan Abdulrahim Yousif Mohamed Saleh Alawadhi, Ambasador Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich w RP z siedzibą w Warszawie

Prezydent przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów pięciu państw - zdjęcie w treści artykułu nr 3

  • JE Pani Mariam Ali Moussa, Ambasador Republiki Czadu w RP z siedzibą w Berlinie

Prezydent przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów pięciu państw - zdjęcie w treści artykułu nr 4