Menu rozwijane

O potencjalnych działaniach dla każdego z działów polskiego rolnictwa wobec nadchodzącego kryzysu żywnościowego w świecie oraz o możliwościach zwiększenia produkcji żywności dyskutowała Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Brak zasiewów na Ukrainie z powodu rosyjskiej agresji, sprawił, że w produkcji żywności pojawia się wielka wyrwa; Polska powinna zwiększyć produkcję wobec kryzysu żywnościowego na świecie – podkreśla Jan Krzysztof Ardanowski
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności debatowano m.in. o sposobach skutecznego współdziałania służb w Polsce.
Z udziałem minister Grażyny Ignaczak–Bandych odbyło się posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia pn. „Diagnostyka i leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”.
W Belwederze odbyło się spotkanie Zespołu ekspertów Rady ds. Społecznych NRR z Konwentem Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) poświęcone rozwojowi centrów usług społecznych.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju rozmawiano o wchodzeniu młodych ludzi na rynek pracy, sytuacji zawodowej młodych, a także doradztwie zawodowym w polskich szkołach.
W obecnej kryzowej sytuacji Polska powinna zawiesić negocjacje w sprawie pakietu Fit for 55 – powiedział Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek. Dodał, że podobne zdanie mają wszystkie kraje z Europy Środkowo–Wschodniej, które sąsiadują z Ukrainą.
W czwartek Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych zajmie się wyzwaniami stojącymi przed krajowym sektorem ciepłownictwa – poinformował prezydencki doradca Paweł Sałek.
W Belwederze odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, które dotyczyło rządowego projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.
Polskie działania wspierające uchodźców wojennych z Ukrainy, a także monitorowanie centrów usług społecznych w kontekście zmian w lokalnej polityce społecznej to główne tematamy posiedzenia Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.
Włączanie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji w kontekście zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego było głównym tematem posiedzenia prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego
Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności dyskutowała na środowym posiedzeniu o rekonwersji mundurowych czyli zagospodarowaniu osób, które odchodzą ze służby, a wciąż dysponują ogromnym kapitałem wiedzy i doświadczeniem.
Włączanie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji będzie jedynym tematem czwartkowego spotkania Rady ds. Samorządu Terytorialnego – poinformował w środę wiceszef KPRP Piotr Ćwik.
Podczas organizowanego w Pałacu Prezydenckim „Forum Deinstytucjonalizacji”  przedstawiono koncepcję projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która została przygotowana przez prezydencką Radę ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.
Zespół ds. monitorowania centrów usług społecznych Rady ds. Społecznych NRR spotkał się z przedstawicielami Polskiej Federacji Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.