Menu rozwijane

Podczas środowej Rady ds. Energii z udziałem Prezydenta, Premiera, ministrów i ekspertów padną pytania o prognozy dotyczące sprowadzania do Polski węgla oraz o zaopatrzenie w gaz – zapowiedział wiceszef KPRP.
W KPRP obradowała Rada ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Tematem obrad były kwestie uregulowania stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych
Aktualne uwarunkowania sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych to temat dzisiejszego posiedzenia Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, które odbyło się w Belwederze.
Z powodu zaporowych cen nawozów rok 2023 może być początkiem stagnacji lub spadku plonów. Wówczas pierwszy będzie redukowany eksport – powiedział Jan Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa.
W środę Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich będzie obradować m.in. o sytuacji na rynku zbóż paszowych, w szczególności kukurydzy. Chcemy przygotować rekomendacje – powiedział przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski.
W piątek odbyło się posiedzenie Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Tematem posiedzenia była sytuacja demograficzna Polski.
W piątek odbędzie się posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Edukacji, Rodziny i Wychowania, której tematem będzie Narodowa Strategia Demograficzna – przekazał Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik.
Polityka energetyczna Polski w perspektywie 20 lat z uwzględnieniem czynników wpływających na ceny energii i ciepła to temat posiedzenia Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.
31 sierpnia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu regulacji dotyczącej szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej.
W czasie obrad prezydenckich rad ds. Samorządu Terytorialnego oraz ds. Edukacji, Rodziny i Wychowania dyskutowano o edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w Polsce.
W czwartek, 11 sierpnia w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP, z inicjatywy Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, odbyło się spotkanie eksperckie w sprawie możliwych regulacji służących ochronie nazw produktów mięsnych
Członek Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju dr hab. Grażyna Ancyparowicz wzięła udział w uroczystych obchodach 1. rocznicy powstania Centrum Usług Społecznych w Łapach (woj. podlaskie).
Wymiar wojskowy integracji europejskiej oraz rozwój sytuacji w związku z wojną na Ukrainie były głównymi tematami posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności.
W Belwederze odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Eksperci debatowali o finansowaniu ochrony środowiska i ekologii w Polsce.
O zaangażowaniu młodych Polaków na arenie międzynarodowej w kontekście inicjatywy Trójmorza, Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej dyskutowano podczas posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Młodzieży.