Menu rozwijane

15 listopada 2021

Asystencja osobista osób niepełnosprawnych była głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Społecznych; w grudniu przedstawimy założenia planowanego rozwiązania legislacyjnego w tej sprawie – przekazała doradczyni Prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk.

– Dzisiejsza dyskusja przede wszystkim toczyła się wokół kwestii usługi asystencji osobistej i planowanego, projektowanego przez nas rozwiązania legislacyjnego, które w przyszłości mogłoby wejść w życie – powiedziała Paulina Malinowska-Kowalczyk, która zasiada w prezydenckiej Radzie ds. Społecznych.

Pytana, na jakim etapie są prace nad propozycją, odpowiedziała, że są one zaawansowane, ale temat jest szeroki i wymaga przeanalizowania szczegółów. – Myślę, że w połowie grudnia przedstawimy już takie twarde założenia tej naszej koncepcji regulacyjnej i mamy nadzieję, takim naszym marzeniem jest, by na przykład w 2023 roku ewentualne rozwiązanie legislacyjne weszło w życie – podkreśliła.

Paulina Malinowska-Kowalczyk zaznaczyła, że Rada współpracuje w tej sprawie bezpośrednio z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak wskazywała, nadrzędnym celem projektowanego rozwiązania jest zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym niezależności, wolności osobistej, prawa do decydowania o sobie i możliwości brania aktywnego udziału w życiu społecznym.

Podkreśliła, że planowany projekt ma zakładać, że usługa asystencji osobistej będzie „szyta na miarę” – czyli ma uwzględniać potrzeby poszczególnych osób niepełnosprawnych. – Jan Kowalski, który porusza się na wózku inwalidzkim, będzie miał zupełnie inne potrzeby niż Maria Nowak, która jest na przykład osobą z niepełnosprawnością intelektualną albo z chorobą psychiczną. Chcielibyśmy, by na etapie przyznawania tej asystencji, tworzenia spersonalizowanego planu wsparcia – bo tak chcemy go nazwać – te różne potrzeby zostały uwzględnione – zaznaczyła.

Doradczyni Prezydenta RP wskazywała również, że chodzi o to, by usługa asystencji osobistej była „trwała, miała formę nieprzerwaną”. Jak tłumaczyła, obecnie są realizowane projekty związane ze świadczeniem tej usługi, ale są one corocznie ogłaszane. – Celem tego rozwiązania legislacyjnego jest stworzenie kontinuum. Chodzi o to, by dać szansę zarówno asystentom osobistym, przede wszystkim oczywiście użytkownikom, wnioskodawcom, by mogli myśleć o tej asystencji jako o czymś trwałym, na co mogą liczyć w sposób nieprzerwany – zaznaczyła.

Pytana, kiedy projekt ustawy w tej sprawie może trafić do Sejmu, odpowiedziała, że w przyszłym roku.

Paulina Malinowska-Kowalczyk przekazała ponadto, że rozmowa na poniedziałkowym posiedzeniu Rady ds. Społecznych dotyczyła też m.in. kwestii monitorowania Centrów Usług Społecznych (CUS-ów).(PAP)

Może Cię zainteresować Eksperci o asystencji osobistej w Belwederze