Menu rozwijane

26 maja 2022

W czwartek odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Posiedzeniu przewodniczył Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP. Podczas spotkania dyskutowano o energetyce węglowej w Polsce z uwzględnieniem priorytetowych zagadnień dotyczących przyszłości polskiej i światowej polityki energetycznej.

W posiedzeniu uczestniczyli: Piotr Dzidzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, praktycy, a także przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji branżowych.

Podczas spotkania eksperci przedstawili m.in. bilans najważniejszych złóż kopalin w Polsce oraz działalność i potencjał polskiego sektora górniczego. Omówiono wpływ zamknięcia kopalń węgla brunatnego na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, jak również warunki umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, której istotną część poświęcono niezbędnym działaniom, jakie należy podjąć na forum Unii Europejskiej w obliczu trudnej sytuacji energetycznej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (1)
Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (2)
Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (3)
Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (4)
Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (5)
Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (6)
Posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (7)
01_Rada_ds_Srodowiska_20220526_MBO17395.jpg
02_Rada_ds_Srodowiska_20220526_MBO22817.jpg
03_Rada_ds_Srodowiska_20220526_MBO22840.jpg
04_Rada_ds_Srodowiska_20220526_MBO22849.jpg
05_Rada_ds_Srodowiska_20220526_MBO22860.jpg
06_Rada_ds_Srodowiska_20220526_MBO22880.jpg
07_Rada_ds_Srodowiska_20220526_MBO17414.jpg