Menu rozwijane

20 października 2021

Planowane zmiany przepisów dot. funkcjonowania parków narodowych oraz gospodarowanie odpadami w odniesieniu do obowiązków samorządów będą głównymi tematami czwartkowego posiedzenia Rady ds. Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju – poinformował Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Minister oznajmił, że w czwartek o godz. 12.00 w Belwederze rozpocznie się kolejne posiedzenie Rady do spraw Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju. Dodał, że agenda tego posiedzenia, jak i wszystkich poprzednich, ustalana jest przez samych samorządowców, którzy wchodzą w skład rady.

Poinformował, że pierwszym zgłoszonym przez samorządowców tematem posiedzenia są planowane zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania parków narodowych. Drugim tematem ma być gospodarowanie odpadami w kontekście i w odniesieniu do obowiązków samorządów. – Aby usprawnić przebieg posiedzenia, wybraliśmy pytania od samorządowców wcześniej przygotowane, które zostały przekazane do ministerstwa klimatu – podkreślił Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

Zaznaczył, że na posiedzenie zaproszeni zostali także przedstawiciele tego ministerstwa. – Będą oni odpowiadać na pytania samorządowców, zarówno te, które zostały przesłane do ministerstwa, jak i te, które oczywiście w trakcie posiedzenia mogą się pojawić – powiedział Piotr Ćwik.

Według ministra samorządowcy są zainteresowani zwłaszcza tematyką ich obowiązków, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami. – Będą chcieli zapewne zgłosić też swoje postulaty i uwagi – dodał.


Rada ds. Samorządu Terytorialnego została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 31 maja 2021 r. Do głównych zadań rady należy przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta, analizowanie rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dot. samorządu, wspieranie działań Prezydenta związanych z samorządem oraz promocja działań i inicjatyw wspierających rozwój samorządu terytorialnego. (PAP)