Menu rozwijane

18 listopada 2021

Kwestia finansowania i rozliczania środków dla szkół i przedszkoli była wśród tematów czwartkowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Samorządu – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Samorządowcy chcą wspólnie z MEiN zastanowić się, jakich mechanizmów użyć, by te środki dobrze rozliczać – dodał.

W czwartek odbyło się posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu, której głównym tematem było finansowanie szkół i przedszkoli z uwzględnieniem placówek niepublicznych. Wcześniej minister Ćwik informował, że temat spotkania został wybrany przez samorządowców, którzy przygotowali „sporą ilość pytań”. Pytania, które zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczyły m.in. standaryzacji zatrudniania pedagogów i psychologów, reguł finansowania oświaty w przypadku podmiotów leczniczych (jeśli funkcjonują szkoły w takich obiektach, a także finansowania oświaty, jeśli chodzi o specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze.

Po czwartkowym posiedzeniu Rady wiceszef KPRP poinformował dziennikarzy, że dyskusja w tej sprawie „wydaje się konstruktywna, rzeczowa i dobra”. Jak dodał, w czasie obrad pojawił się wniosek, by powołać „mały zespół roboczy, złożony z trzech przedstawicieli Rady ds. Samorządu i trzech przedstawicieli MEiN”, który miałby pracować nad „propozycjami bardziej szczegółowych rozwiązań”.

Według ministra Piotra Ćwika, wśród tematów poruszanych przez samorządowców wielokrotnie pojawiała się kwestia finansowania i rozliczania środków, które „płyną do placówek, szkół i przedszkoli samorządowych”. – To jest zdaje się taki temat, który trochę boli samorządowców. Chcą na ten temat rozmawiać, chcą, aby wspólnie z ministerstwem zastanowić się, jakich mechanizmów używać, aby rzeczywiście dobrze i rzetelnie te środki rozliczać – zaznaczył minister.

– Oczywiście, my jako członkowie Rady zwracaliśmy uwagę, że szkoły i placówki niepubliczne są potrzebne, bo są uzupełnieniem całej sieci szkół. W dobrze rozumianym partnerstwie powinny być partnerami pozytywnymi samorządów, tworząc zdrową konkurencję dla szkół samorządowych. Samorządowcy się z tym zgadzają, ale też chcą, by w sytuacjach trudnych, które się dzieją, dostawać wsparcie ze strony ministerstwa, ze strony państwa – powiedział minister Ćwik.

Podkreślił, że przez reprezentującego MEiN wiceministra Dariusza Piontkowskiego podnoszone były kwestie „wzrostu finansowania szkół na przestrzeni ostatnich lat i tego wsparcia, które pojawiło się w czasie COVID”.

Piotr Ćwik poinformował, że samorządowcy dziękowali za wsparcie, które pozwoliło m.in na zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia w szkołach zajęć zdalnych, które będą mogły zostać w razie konieczności przywrócone.

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw Samorządu Terytorialnego, działającą w ramach Narodowej Rady Rozwoju, w maju tego roku. W skład gremium weszło kilkudziesięciu samorządców i przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. (PAP)