Menu rozwijane

21 czerwca 2022

W Belwederze z inicjatywy Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich odbyło się spotkanie eksperckie. Podczas spotkania dyskutowano zarówno o stratach rolnictwa Ukrainy w wyniku wojny, jak i możliwych scenariuszach odbudowy struktury rolnej Ukrainy. W konferencji uczestniczyli: dr Barbara Fedyszak–Radziejowska – Doradca Prezydenta RP, członkowie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciele środowisk naukowych i polskich organizacji rolniczych i branżowych oraz goście z  Ukrainy reprezentujący rolnicze organizacje pozarządowe i środowisko naukowe.

Celem konferencji było zapoznanie się z potrzebami ukraińskiego rynku rolno–spożywczego w związku z rosyjską agresją oraz próba wypracowania propozycji rozwiązań dla zaspokojenia tych potrzeb przy jednoczesnym uwzględnieniu potencjału polskiego rolnictwa. Rozmawiano również o możliwościach opracowania propozycji ukształtowania nowego zrównoważonego światowego systemu żywnościowego, mającego istotny wpływ na światowe bezpieczeństwo żywnościowe.

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jan Krzysztof Ardanowski podsumowując spotkanie podkreślił, że we współpracy Polski z Ukrainą ważna jest budowa długotrwałych powiązań gospodarczych, które sprawią, że te dwa państwa będą również osią dla organizacji nowego, gwarantującego pokój i dobrobyt, układu geopolitycznego w naszej części Europy.

 

 

 

 

 

 

Belweder | Spotkanie eksperckie (1)
Belweder | Spotkanie eksperckie (2)
Belweder | Spotkanie eksperckie (3)
Belweder | Spotkanie eksperckie (4)
Belweder | Spotkanie eksperckie (5)
Belweder | Spotkanie eksperckie (6)
Belweder | Spotkanie eksperckie (7)
Belweder | Spotkanie eksperckie (8)
Belweder | Spotkanie eksperckie (9)
Belweder | Spotkanie eksperckie (10)
01_Rada_Rolnictwa_20220621_KG027070.jpg
02_Rada_Rolnictwa_20220621_KG017263.jpg
03_Rada_Rolnictwa_20220621_KG027072.jpg
04_Rada_Rolnictwa_20220621_KG017243.jpg
05_Rada_Rolnictwa_20220621_KG027090.jpg
06_Rada_Rolnictwa_20220621_KG017250.jpg
07_Rada_Rolnictwa_20220621_KG017254.jpg
08_Rada_Rolnictwa_20220621_KG017281.jpg
09_Rada_Rolnictwa_20220621_KG027099.jpg
10_Rada_Rolnictwa_20220621_KG027110.jpg