Menu rozwijane

26 kwietnia 2022

W Belwederze odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, w którym uczestniczyła m.in. Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Posiedzenie, pod przewodnictwem prof. Piotra Czauderny, dotyczyło rządowego projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który – w ramach prac legislacyjnych – podlegał konsultacjom społecznym.

W obecności przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, członkowie Rady mieli możliwość przedstawienia swoich uwag do propozycji regulacji oraz potwierdzenia zainteresowania dalszym udziałem w pracach nad projektem już po przeanalizowaniu przez resort uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z opiniami do projektu Związku Powiatów Polskich, przedstawionymi przez Wiceprezesa Związku Tadeusza Chrzana oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, przedstawionymi przez Prezesa Związku Waldemara Malinowskiego.

Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
Belweder | Radza do spraw Ochrony Zdrowia dyskutowała o modernizacji szpitali
001_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG011630.jpg
002_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG022395.jpg
003_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG011646.jpg
004_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG022404.jpg
005_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG011665.jpg
006_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG011676.jpg
007_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG011694.jpg
008_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG022430.jpg
009_Rada_ds_Ochrony_Zdrowia_20220426_KG022443.jpg