Menu rozwijane

01 lipca 2022

Nasz system finansowania inwestycji środowiskowych, ekologicznych czy przyrodniczych jest wyjątkowy w skali europejskiej. Polski model finansowania ochrony środowiska w tej formie powinien dalej trwać i być rozwijany – mówił w piątek Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.

W piątek odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Na briefingu prasowym jej przewodniczący, doradca Paweł Sałek poinformował o temacie spotkania, czyli systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce.

– System finansowania inwestycji środowiskowych, ekologicznych czy przyrodniczych jest wyjątkowy w skali europejskiej. Pieniądze, które są pozyskane z kar (...) trafiają do specjalnego funduszu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska – to są pieniądze przeznaczone stricte na inwestycje proekologiczne – powiedział. Podkreślił ponadto, że obecnie ten system finansowania ma 33 lata i „świetnie się sprawdza”.

Jak zaznaczył, również Prezydent Andrzej Duda „jasno i wyraźnie podkreślił, że jest za tym, aby ten model finansowania ochrony środowiska w Polsce dalej funkcjonował i był wzmacniany”.

Rada przychyliła się do wniosku Prezydenta. – To jest bardzo ważne, jeżeli spojrzymy na przyszłe wyzwania związane z transformacją energetyczną, z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną – powiedział Paweł Sałek.

– W kontekście nadchodzących, coraz bardziej ambitnych i trudnych do realizacji wyzwań związanych z polityką środowiskową w Unii Europejskiej, (...) daje to podstawę do tego i jasne fundamenty, że polski model finansowania ochrony środowiska w tej formie, w oparciu o wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (...) powinien dalej trwać i być rozwijany – wskazał.

Podczas piątkowego spotkania Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych zostały wygłoszone dwa referaty. W ocenie Pawła Sałka konkluzją wystąpień był fakt, że „Polska z własnych pieniędzy zainwestowała miliardy, miliardy złotych; miliony umów różnego rodzaju, które przysłużyły się zmniejszaniu emisji zanieczyszczających powietrze, ograniczaniu emisji pyłów, umów związanych z gospodarką wodno–ściekową, z gospodarką kanalizacyjną, efektywnością energetyczną, a także ochroną przyrody.

W środę doradca Sałek mówił, że Polska jest „jednym z niewielu krajów, które na przedsięwzięcia ekologiczne przeznaczają środki pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców czy kar np. za jego zanieczyszczenie”. 

W spotkaniu w Belwederze uczestniczyła też prezydencka minister Małgorzata Paprocka.(PAP/inf. własna)

Może Cię zainteresować Uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym dla ochrony środowiska List z okazji wręczenia odznaczeń zasłużonym dla ochrony środowiska

 

Belweder | Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (1)
Belweder | Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (2)
Belweder | Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (3)
Belweder | Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (4)
Belweder | Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (5)
Belweder | Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (6)
01__KPRP_Rada_Ds_Srodowiska_20220701_MB2_6474.jpg
03__KPRP_Rada_Ds_Srodowiska_20220701_MB1_3329.jpg
04__KPRP_Rada_Ds_Srodowiska_20220701_MB2_6504.jpg
05__KPRP_Rada_Ds_Srodowiska_20220701_MB1_3353.jpg
06__KPRP_Rada_Ds_Srodowiska_20220701_MB2_6525.jpg
07__KPRP_Rada_Ds_Srodowiska_20220701_MB2_6537.jpg