Menu rozwijane

Na 14 grudnia zaplanowane jest II Forum Deinstytucjonalizacji z udziałem Prezydenta RP; przedstawione zostaną założenia projektu o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych – zapowiedział Min. Piotr Ćwik.
Rada ds. Samorządu Terytorialnego dyskutowała o finansowaniu oświaty, z uwzględnieniem placówek publicznych i niepublicznych.
Na zaproszenie Szefa KPRP Grażyny Ignaczak-Bandych odbyło się VI posiedzenie Rady Funduszu Medycznego z udziałem członków Rady oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia: Sławomira Gadomskiego i Macieja Miłkowskiego.
Kwestia finansowania i rozliczania środków dla szkół i przedszkoli była wśród tematów czwartkowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Samorządu – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.
Finansowanie szkół i przedszkoli z uwzględnieniem placówek niepublicznych będzie głównym tematem czwartkowego posiedzenia Rady ds. Samorządu Terytorialnego – poinformował wiceszef KPRP Piotr Ćwik.
Asystencja osobista niepełnosprawnych była tematem posiedzenia Rady ds. Społecznych; w grudniu przedstawimy założenia planowanego rozwiązania legislacyjnego w tej sprawie – przekazała Paulina Malinowska-Kowalczyk.
Konwent Narodowej Rady Rozwoju poświęcony był organizacji merytorycznego wsparcia Rady dla działań Prezydenta RP w zakresie realizacji priorytetów prezydentury oraz planom prac w najbliższym czasie.
W Belwederze odbyło się dziś kolejne posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia NRR zatytułowane Znaczenie profilaktyki w systemach ochrony zdrowia.
Przed stroną rządową wielkie wyzwanie i odpowiedzialność dotyczące negocjacji poszczególnych elementów unijnej polityki klimatycznej - ocenił Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.
Prezydencka Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych będzie dyskutowała o pakiecie Fit for 55; jest to propozycja wzbudzająca duże emocje w Polsce i w Europie – poinformował przewodniczący Rady Paweł Sałek.
W rezydencji Prezydenta RP Klarysew w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie zespołu ds. monitorowania centrów usług społecznych z konsultantami regionalnymi programu SIRES.
Rada ds. Samorządu Terytorialnego debatowała dziś w Belwederze o nowych przepisach z dziedziny ochrony przyrody oraz o gospodarowaniu odpadami z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego.
Planowane zmiany przepisów dot. funkcjonowania parków narodowych oraz gospodarowanie odpadami będą tematami posiedzenia Rady ds. Samorządu Terytorialnego – poinformował Wiceszef KPRP Piotr Ćwik.
Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dyskutowano o systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz potencjalnych kierunkach zmian w tym obszarze.
Wdrażanie sytemu e-rejestracji pacjentów rozpocznie się od przyszłego roku – poinformował Szef prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia prof. Piotr Czauderna.