Menu rozwijane

18 stycznia 2022

Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na rolnictwo był tematem posiedzenia połączonych prezydenckich Rad ds. Rolnictwa i Środowiska. Nikt nie kwestionuje potrzeby ochrony środowiska, ale należy brać również pod uwagę m.in. bezpieczeństwo żywnościowe – wskazywał Jan Krzysztof Ardanowski.

We wtorek w Belwederze odbyło się połączone posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. W późniejszym briefingu prasowym po spotkaniu udział wzięli kierujący Radami: Jan Krzysztof Ardanowski oraz Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.

J.K. Ardanowski relacjonował, że uczestnicy posiedzenia wysłuchali referatów dotyczących różnych aspektów potencjalnego wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo. – Analiza wskazuje, że zalecenia, które są w strategii „Od pola do stołu” – jednej z dwóch strategii Zielonego Ładu w rolnictwie – czyli ograniczenie nawożenia mineralnego, radykalne ograniczenie ochrony roślin, odłogowanie części użytków rolnych i obligatoryjne przesunięcie części używanych rolniczo gruntów do certyfikowanego rolnictwa ekologicznego – spowoduje w sposób nieuchronny zmniejszenie produkcji żywności w Polsce – powiedział szef Rady ds. Rolnictwa.

Według niego, „przy tych ograniczeniach spadnie nie tylko produkcja żywności, zostanie zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe, ale również bezpieczeństwo żywności, bo np. zredukowanie dużej ilości środków ochrony roślin sprawi, że jakość tej żywności i jej bezpieczeństwo będzie mniejsze”.

J.K. Ardanowski wskazał, że konsekwencje Zielonego Ładu dla rynku żywności będą oczywiste i będzie to „drożyzna, ale jednocześnie presja na import żywności z innych obszarów świata, innych kontynentów, gdzie normy europejskie w żadne sposób nie są przestrzegane”. – Nikt nie kwestionuje potrzeby ochrony przyrody, ochrony środowiska, ale odpowiedzialność nakazuje również brać pod uwagę drugi aspekt – bezpieczeństwo nie tylko przyrody, ale bezpieczeństwo żywnościowe, ekonomiczne rolników, rozwój gospodarczy poszczególnych krajów – zaznaczył.

– Jedną z konkluzji jest również to, że Rady, ale i eksperci, którzy tam występowali chcą uzbroić również pana prezydenta, rząd w argumenty, które przez władze Polski powinny być podniesione na poziomie europejskim, międzynarodowym, które prezentowałyby polskie rozwiązania i były zbieżne również z polską racją stanu – oświadczył. Jak dodał, „polska racja stanu nie kwestionuje sensu Zielonego Ładu, ale mówi, że jego wprowadzenie w takiej formie, wersji, jaką zakłada KE, dla Polski będzie bardzo dokuczliwe, będzie z wielką szkodą”.

Doradca Paweł Sałek relacjonował, że dyskusja dotyczyła również wpływu Zielonego Ładu i pakietu „Fit for 55” na chów zwierząt. – Można postawić pytanie, czy obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa będzie dotyczył zmniejszenia pogłowia zwierząt hodowlanych w Polsce? Bo w zasadzie możemy powiedzieć, że być może to się do tego sprowadzi, że będziemy zmuszeni, by liczba krów mlecznych czy trzody chlewnej była w Polce zmniejszona – powiedział Doradca Prezydenta. – To bardzo niebezpieczne z punktu widzenia funkcjonowania rolnictwa – zauważył.

– W ramach pakietu „Fit for 55” m.in. będzie przyjmowane rozporządzenie o użytkowaniu gruntów rolnych i leśnych, które w swym zobowiązaniu – takie są w tym momencie zapowiedzi – będzie zmuszało PGL Lasy Państwowe, by ograniczać ilość pozyskiwanego drewna. Mało tego – jeśli Polska nie będzie mogła wykonać zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego rozporządzenia, pewnych norm ilościowych i procentowych, z tego tytułu mają być na Polskę nakładane kolejne kary finansowe wynikające z prawa unijnego – wskazał Paweł Sałek. Jak dodał, to „zupełnie zadziwiająca sytuacja”.

– Trzecia sprawa związana jest z tzw. strategią bioróżnorodności, czyli w tej chwili zapowiedzią wyłączenia ok. 10 proc. gruntów leśnych, w ogóle z użytkowania – mówił. Według niego, „doprowadzi to do ruiny PGL Lasy Państwowe, bo około 2 mln hektarów trzeba wyłączyć z użytkowania”.

We wspólnym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej – w ramach Narodowej Rady Rozwoju – wzięli udział: Minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Małgorzata Paprocka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr Barbara Fedyszak–Radziejowska – Doradca Prezydenta RP, Błażej Spychalski – Doradca Prezydenta RP, Piotr Serafin – Doradca Prezydenta RP, Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele środowisk branżowych i eksperci z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska. 

Ogłoszony przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. pakiet Europejski Zielony Ład (ang. Green Deal) to projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. Zielony Ład zakłada m.in., że w UE do 2030 r. 25 proc. areału będzie pod uprawami ekologicznymi.
(PAP/inf. własna)

Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (1)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (2)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (3)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (4)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (5)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (6)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (7)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (8)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (9)
Belweder | Posiedzenie prezydenckich Rad: ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych (10)
Belweder | Briefing prasowy po posiedzeniu Rad (11)
Belweder | Briefing prasowy po posiedzeniu Rad (12)
Belweder | Briefing prasowy po posiedzeniu Rad (13)
01__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK017301.jpg
02__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK027605.jpg
03__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK017336.jpg
04__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK027617.jpg
05__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK017349.jpg
06__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK027628.jpg
07__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK017360.jpg
08__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK027665.jpg
09__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK027651.jpg
10__KPRP_Rada_ds_rolnictwa_20220118_PK017387.jpg
11__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_wypowiedz_20220118_PK017485.jpg
12__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_wypowiedz_20220118_PK027691.jpg
13__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_wypowiedz_20220118_PK017562.jpg