Menu rozwijane

09 listopada 2021

We wtorek odbyło się posiedzenie Konwentu Narodowej Rady Rozwoju poświęcone organizacji merytorycznego wsparcia Rady dla działań Pana Prezydenta w zakresie realizacji priorytetów prezydentury oraz planom prac rad wchodzących w skład NRR w najbliższym czasie.

W posiedzeniu Konwentu uczestniczyli: dr Konrad Dziobek, doradca Prezydenta RP, Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju, Piotr Ćwik, Zastępca Szefa KPRP, reprezentujący Radę ds. Samorządu Terytorialnego, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP, reprezentująca Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradca Prezydenta RP, reprezentująca Radę ds. Społecznych, prof. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Łukasz Rzepecki, doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Młodzieży, Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Klimatu i Zasobów Naturalnych.

img_2242.jpg [792.43 KB]

Konwent Narodowej Rady Rozwoju koordynuje prace Rady. Przewodniczy mu Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju a w jego skład wchodzą, poza Sekretarzem, także przewodniczący poszczególnych rad. Konwent zwoływany jest przez Sekretarza NRR.