Menu rozwijane

23 września 2022

W piątek w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obradowała Rada ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. W posiedzeniu Rady, któremu przewodniczył Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski (Przewodniczący Rady), poza członkami Rady, uczestniczył także Doradca Prezydenta RP prof. Dariusz Dudek. W części posiedzenia wziął udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Piotr Ćwik.

Tematem obrad były kwestie dotyczące uregulowania stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych – analiza formalnoprawna. Na wstępie Doradca Prezydenta RP prof. Dariusz Dudek przedstawił swoje wystąpienie dotyczące omawianego zagadnienia, prezentując szczegółowe uwarunkowania wynikające z przepisów prawa powszechnego.

W toku dyskusji, skupieni w Radzie samorządowcy przedstawiali praktyczne aspekty i potrzeby związane z brakiem uregulowania statusu prawnego niektórych dróg a także konsekwencje takiego stanu rzeczy. Podczas posiedzenia szczegółowo przeanalizowano zarówno uwarunkowania faktyczne, jak i problemy prawne występujące w tej kwestii, uwzględniając także specyfikę doświadczeń różnych jednostek samorządu terytorialnego w różnych częściach Polski.

 

KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (1)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (2)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (3)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (4)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (5)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (6)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (7)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (8)
KPRP | Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego (9)
01_Rada_Samorzadu_20220923_KG020279.jpg
02_Rada_Samorzadu_20220923_KG020272.jpg
03_Rada_Samorzadu_20220923_KG010109.jpg
04_Rada_Samorzadu_20220923_KG020286.jpg
05_Rada_Samorzadu_20220923_KG010157.jpg
06_Rada_Samorzadu_20220923_KG010174.jpg
07_Rada_Samorzadu_20220923_KG010194.jpg
08_Rada_Samorzadu_20220923_KG020338.jpg
09_Rada_Samorzadu_20220923_KG010206.jpg