Menu rozwijane

19 stycznia 2022

Pierwsze w 2022 roku posiedzenie Rady do spraw Ochrony Zdrowia dotyczyło bezpieczeństwa lekowego w Polsce. Uczestniczyła w nim Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Eksperci zaprezentowali obecnie wdrażane i zaplanowane działania sprzyjające zabezpieczeniu dostępu do leków i produktów medycznych. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawił inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa lekowego i dostępu do wyrobów medycznych na gruncie europejskim. Z kolei prof. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego omówił nowe kierunki strategicznego planowania w związku z końcem perspektywy dotychczasowej „Polityki lekowej państwa 2018–2022”.

Ministerstwo Zdrowia reprezentował Łukasz Szmulski, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, który zaprezentował aktualne otoczenie prawne oraz planowane zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, której nowelizacja w ubiegłym roku została przekazana do konsultacji społecznych.

Ważnym punktem spotkania była debata z udziałem przedstawicieli producentów oraz dystrybutorów leków i produktów medycznych, którą poprowadził dr Jakub Gierczyński, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Eksperci przedstawili swoją ocenę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa lekowego z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z trwającej pandemii COVID–19. Podkreślili, że posiadanie własnych, krajowych zasobów jest kluczowe dla zabezpieczenia dostępu do substancji leczniczych dla obywateli. W tym celu ważne jest stymulowanie produkcji substancji czynnych i leków na rynku krajowym, co dodatkowo przyczyni się do rozwoju innowacyjnej branży biotechnologicznej. O działaniach prowadzonych obecnie w tym kierunku opowiedział dr hab. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych.

W dyskusji pojawiły się ponadto takie zagadnienia jak rozwój rejestrów medycznych, tworzenie list refundacyjnych, inwestycje w zakresie chorób rzadkich czy funkcjonowanie Funduszu Medycznego. Zakres poruszonych tematów oraz różnorodność podmiotów, które uczestniczą w procesie budowania bezpieczeństwa lekowego wskazują na złożoność zagadnienia. Jedną z rekomendacji ze spotkania pozostaje konieczność utrzymywania dialogu pomiędzy instytucjami kształtującymi krajową politykę dotyczącą leków a jej realizatorami.