Menu rozwijane

23 lutego 2022

Tematem posiedzenia Rady ds. Ochrony Zdrowia zorganizowanego 23 lutego były problemy w obszarze nefrologii. Zaproszeni eksperci omówili częstość występowania schorzeń nerek oraz sytuację pacjentów w dostępie do farmakoterapii i terapii nerkozastępczych. 

W spotkaniu uczestniczył Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Ryszard Gellert, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii, a ponadto specjaliści zajmujący się poszczególnymi procedurami leczniczymi.

W Polsce problem przewlekłych chorób nerek (PChN) dotyczy ok. 4,7 mln osób dorosłych, przy czym szacuje się, że nawet 95% osób nie wie o swojej chorobie. Późna diagnostyka i rozpoznanie PChN skutkuje objęciem właściwą opieką już w zaawansowanej chorobie.

Przewlekła choroba nerek zwykle ma charakter postępujący i w sposób nieunikniony prowadzi do pogarszania się czynności nerek. Podjęcie leczenia w zaawansowanym stanie ogranicza arsenał dostępnych metod, często pozostawiając w opcji leczenie nerkozastępcze, czyli dializy lub przeszczepy nerki. W Polsce leczenie nerkozastępcze jest prowadzone dla około 34 tys. osób, w tym 20 tys. pacjentów odbywa procedury dializowania.

Nierozpoznana i nieleczona choroba nerek prowadzi do przedwczesnej śmierci. Dlatego ważne jest budowanie świadomości wśród społeczeństwa oraz lekarzy pierwszego kontaktu co do częstości występowania schorzeń nerek oraz możliwości szybkiego ich diagnozowania przy wykorzystaniu prostych procedur przesiewowych.