Menu rozwijane

28 lutego 2022

Rada ds. Ochrony Zdrowia spotkała się na posiedzeniu poświęconym wyzwaniom humanitarnym i medycznym po ataku Rosji na Ukrainę.

W spotkaniu, poza członkami Rady, wzięli udział ministrowie Kancelarii Prezydenta RP, w tym Szef Kancelarii – Grażyna Ignaczak–Bandych, członkowie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności oraz Rady ds. Przedsiębiorczości, a także zaproszeni eksperci.

Uczestnicy posiedzenia omawiali medyczne aspekty kryzysu humanitarnego oraz sygnalizowane potrzeby służby zdrowia na Ukrainie, takie jak zapotrzebowanie na środki medyczne i leki, na kontynuację leczenia w przypadku chorób przewlekłych oraz na zaopatrzenie w krew. Omówiono również kwestię planowanych działań systemowych w zakresie opieki medycznej udzielanej na terenie Polski uchodźcom wojennym.

004_Grazyna_Ignaczak-Bandych_online_20220228_MBO17317.jpg [250.38 KB]

Minister Grażyna Ignaczak–Bandych podkreśliła, że należy kontynuować aktywne zaangażowanie państwa w pomoc Ukrainie oraz organizować wszelką potrzebną pomoc medyczną i humanitarną dla osób dotkniętych wojną.