Menu rozwijane

18 listopada 2021

Na zaproszenie Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Grażyny Ignaczak–Bandych, 18 listopada w Belwederze odbyło się VI posiedzenie Rady Funduszu Medycznego z udziałem członków Rady oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia: Sławomira Gadomskiego i Macieja Miłkowskiego.

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji działań finansowanych ze środków Funduszu Medycznego oraz możliwe modyfikacje usprawniające procedury. Zaprezentowano również projekt planu finansowego Funduszu na 2022 r.

Minister Grażyna Ignaczak–Bandych podkreśliła, że chorzy i ich rodziny wiążą duże nadzieje z możliwościami oferowanymi przez Fundusz i zwróciła się z apelem o jak najsprawniejsze zapewnianie pacjentom dostępu do nich.

Może Cię zainteresować Prezydent podpisał Ustawę o Funduszu Medycznym Spotkanie w sprawie realizacji zapisów ustawy o Funduszu Medycznym Prof. Piotr Czauderna o Funduszu Medycznym

13_Rada_KG2_7694.jpg [208.38 KB]

Fundusz Medyczny działa na podstawie ustawy uchwalonej z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. Celem Funduszu jest poszerzenie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków. Z jego środków finansowane są bezlimitowe świadczenia medyczne dla dzieci, terapie dla pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe, profilaktyka oraz inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia.

Rada Funduszu Medycznego pełni funkcję opiniodawczo–doradczą dla Ministra Zdrowia w zakresie zadań Funduszu oraz podziału środków finansowych na poszczególne działania. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz organizacji zrzeszających pacjentów. Zgodnie z ustawą, w Radzie zasiadają również przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W Belwederze, na zaproszenie Szefa Kancelarii Prezydenta RP Grażyny Ignaczak-Bandych odbyło się VI posiedzenie Rady Funduszu Medycznego
W Belwederze, na zaproszenie Szefa Kancelarii Prezydenta RP Grażyny Ignaczak-Bandych odbyło się VI posiedzenie Rady Funduszu Medycznego
W Belwederze, na zaproszenie Szefa Kancelarii Prezydenta RP Grażyny Ignaczak-Bandych odbyło się VI posiedzenie Rady Funduszu Medycznego
W Belwederze, na zaproszenie Szefa Kancelarii Prezydenta RP Grażyny Ignaczak-Bandych odbyło się VI posiedzenie Rady Funduszu Medycznego
11_Rada_KG1_6544.jpg
13_Rada_KG2_7694.jpg
02_Rada_KG1_6501.jpg
12_Rada_KG2_7675.jpg