Menu rozwijane

24 czerwca 2022

Prezydent RP Andrzej Duda powołał dziś Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.

– Uznaliśmy, że trzeba połączyć edukację z rodziną i wychowaniem, bo jest to najlepsza droga do tego, co chcemy osiągnąć, a tym celem jest sprawnie działające na przyszłość, bezpieczne i dobrze prosperujące polskie państwo. Nie będzie go bez silnej, mocno umocowanej strukturalnie i zabezpieczonej polskiej rodziny – podkreślał Prezydent w wystąpieniu. 

– Nie będzie polskiego państwa i nie będzie polskiej rodziny bez dobrej edukacji – i w rodzinach, i w szkołach. I wreszcie, nie będzie polskiej rodziny, a przede wszystkim nie będzie polskiego państwa bez dobrego wychowania, które prowadzone jest przede wszystkim w rodzinach, a w którym także szkoła odgrywa, oprócz edukacji, absolutnie fundamentalną rolę – akcentował Andrzej Duda.


Prezydent wskazywał, że niewątpliwie największym zagrożeniem społecznym jest cały czas trwający problem demograficzny. Jak dodał, program 500 plus poprawił sytuację rodzin wielodzietnych, ale nie przyniósł efektu dla demografii.

Andrzej Duda zwrócił się do członków Rady, aby zajęli się problemami związanymi z demografią. Prezydent zaznaczył też, że ważnym tematem jest zdrowie psychiczne najmłodszych po pandemii Covid–19 i bardzo długim zamknięciu w domach.

W skład Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania zostali powołani:

 1. Andrzej Waśko – Przewodniczący Rady
 2. Paweł Szrot 
 3. Antoni Buchała
 4. Dariusz Cupiał
 5. Jolanta Dobrzyńska
 6. Dorota Dziamska
 7. Joanna Krupska
 8. Mikołaj Pawlak 
 9. Elżbieta Rafalska 
 10. Wojciech Starzyński
 11. Grzegorz Sudoł
 12. Anna Zalewska
 13. Liliana Zientecka

14__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3497.jpg [986.16 KB]

Rada będzie zajmowała się m.in.:

 • analizowaniem uwarunkowań dotyczących funkcjonowania polskich rodzin, edukacji formalnej i nieformalnej oraz rozwiązań służących wychowaniu;
 • analizowaniem prowadzonych działań publicznych wspierających rodziny, poprawiających sytuację demograficzną Polski, służących rozwojowi edukacji i wdrażaniu programów wychowawczych;
 • przygotowywaniem dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polskich rodzin, stanu edukacji, rozwiązań wspierających wychowanie;
 • opracowywaniem założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej, polityk edukacyjnych i kształceniowych;
 • prowadzeniem debaty strategicznej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących spraw polskich rodzin, systemu edukacji, polityk społecznych służących wychowaniu.

W spotkaniu wzięli udział także Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik oraz Doradcy Prezydenta RP Paulina Malinowska–Kowalczyk i Łukasz Rzepecki.

Rada ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania jest ósmą radą działającą w ramach Narodowej Rady Rozwoju. WIĘCEJ >>

Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (1)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (2)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (3)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (4)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (5)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (6)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (7)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (8)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (9)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (10)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (11)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (12)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (13)
Pałac Prezydencki | Powołanie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju (14)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (15)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (16)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (17)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (18)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (19)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (20)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (21)
Pałac Prezydencki | Pierwsze posiedzenie Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania (22)
01__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1706.jpg
02__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1713.jpg
03__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1734.jpg
04__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1744.jpg
05__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1758.jpg
06__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1764.jpg
07__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1774.jpg
08__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1789.jpg
09__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1811.jpg
10__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1820.jpg
11__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1844.jpg
12__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1847.jpg
13__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3486.jpg
14__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3497.jpg
15__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3536.jpg
16__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1865.jpg
17__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3559.jpg
18__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3577.jpg
19__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1942.jpg
20__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB1_1909.jpg
21__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3590.jpg
22__Andrzej_Duda_powolanie_Rady_ds_Rodziny_Edukacji_Wychowania_20220624_MB2_3567.jpg