Menu rozwijane

14 lutego 2018
Prezydent RP na konferencji „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
Prezydent RP na konferencji „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
Konferencja w Belwederze w ramach Narodowej Rady Rozwoju
Wystąpienie Prezydenta RP
Konferencja „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
Konferencja „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
Konferencja „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
Konferencja „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
Konferencja „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
Konferencja „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”
o880745353.jpg
o623904681.jpg
o1485073103.jpg
o2101708743.jpg
o307144490.jpg
o333697827.jpg
o1523339741.jpg
o379789726.jpg
o780791967.jpg
o323522030.jpg

Pacjenci są podmiotem służby zdrowia - powiedział w środę Prezydent Andrzej Duda. Dodał, że oczekiwanie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia jest częstym postulatem pacjentów, a dyskusja o finansach i modelu opieki toczy się nie tylko w Polsce. W Belwederze została zorganizowana konferencja "Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce".

Może Cię zainteresować Prezydent: Dziękuję za wielką służbę bliźniemu - Podmiotem, podkreślam: podmiotem służby zdrowia, są pacjenci, chorzy - zaznaczył Andrzej Duda. - To właśnie pacjenci, chorzy są uzasadnieniem tego, dlaczego lekarze i cała medycyna istnieją - dla służby ludziom, dla przywracania do zdrowia, dla ratowania życia - dodał.

Prezydent mówił, że nie tylko w Polsce, lecz także w wielu innych krajach, nawet najbardziej rozwiniętych i najbardziej zamożnych, trwa dyskusja na temat tego, "ile inwestować w opiekę zdrowotną, opiekę medyczną, jak bardzo nowoczesna ona powinna być, jak wielkie powinny być na nią nakłady". - I zaryzykuję twierdzenie: zawsze są za małe. To jedna strona - pacjenci zawsze będą mówili: za mało, potrzeba więcej, potrzebujemy lepszych warunków - ocenił. Może Cię zainteresować Wystąpienie na konferencji „Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”

Zwracając się do zgromadzonych, Andrzej Duda zaznaczył, że to rządzący podejmują decyzje dotyczące budżetu państwa i podziału środków na ochronę zdrowia, na bezpieczeństwo i obronę państwa, na system emerytalny. - To nie jest tak, że ta liczba jest nieograniczona. Ona jest ograniczona i ta decyzja musi być podjęta, czy będziemy zwiększali nakłady na ochronę zdrowia, czy pozostaną one stałe - powiedział Prezydent.

- Zawsze jest ten głos, Państwo to wiecie: nakłady na ochronę zdrowia są zbyt małe, potrzeba więcej. I będzie potrzeba jeszcze więcej - w miarę postępu technologicznego, w miarę rozwoju innowacyjnego społeczeństwa, w miarę rozwoju innowacyjnego państwa (...). Chcemy innowacyjnej medycyny, chcemy innowacyjnej ochrony zdrowia, ale to kosztuje. To są gigantyczne pieniądze - zaznaczył Prezydent. Dlatego -  zwrócił się do zgromadzonych na konferencji - ważne jest, by uczestniczyli oni w dyskusji o tym, ile i czego oczekujemy, do czego dążymy.

Zaznaczył, że elementów, o których trzeba myśleć, jest bardzo wiele. - Troska o pacjenta, żeby był dobrze „zaopiekowany”, to także troska o to, by był lekarz. To także troska o to, żeby były odpowiednio dostępne studia medyczne, to także troska o to, by młodych, którzy idą na te studia, było wystarczająco dużo, byśmy mieli lekarzy. To także troska o to, jakie warunki byśmy chcieli dla nich stworzyć, by chcieli zostać w naszym kraju, a nie wyjechać za granicę - powiedział Prezydent RP. Dodał, że troska o pacjenta to także troska o pielęgniarki i o to, by były one odpowiednio wynagradzane.

Prezydent: Pacjenci podmiotem służby zdrowia - zdjęcie w treści artykułu

Konferencja w Belwederze została zorganizowana w ramach prac sekcji "Ochrona zdrowia" Narodowej Rady Rozwoju. Miała na celu przedstawienie zagranicznych doświadczeń w zakresie udziału przedstawicieli pacjentów w procesach decyzyjnych w budowaniu systemów ochrony zdrowia.

Organizacje pozarządowe prowadzą działania ogólnokrajowe, ale wiele zadań realizowanych jest też lokalnie w bezpośrednim kontakcie z potrzebującymi i ich rodzinami. Coraz więcej organizacji profesjonalizuje się i bierze aktywny udział w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, np. poprzez udział w posiedzeniach zespołów i komisji sejmowych czy współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Podczas konferencji omawiane były modele partycypacji pacjentów w UE i ich wpływ na podejmowanie decyzji. Zaproszono przedstawicieli z instytucji Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. W debacie uczestniczył m.in.  Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Prezes NFZ Andrzej Jacyna oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Koordynator sekcji "Ochrona Zdrowia" Narodowej Rady Rozwoju Piotr Czauderna podkreślał podczas spotkania, że trzeba zacząć mówić o partnerstwie w służbie zdrowia. - Zasada konsensusu, zasada zgody to jest zasada, która w zmienianiu czy reformowaniu służby zdrowia jak mało gdzie musi znaleźć zastosowanie - podnosił. Czauderna poinformował, że w Polsce jest ponad 5 tys. organizacji, które działają na rzecz ochrony zdrowia, z czego ok. 1 tys. to organizacje działające na rzecz pacjenta.

Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na rolę tzw. organizacji parasolowych, które zrzeszają mniejsze fundacje i stowarzyszenia, m.in. po to, by wspólnie walczyć o istotne dla pacjentów zmiany systemowe. Pełnią one również ważne funkcje rzecznicze dla pacjentów i ich organizacji.

Obecni na konferencji eksperci podkreślali, że struktura organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów, ich aktywność i oczekiwania wskazują na wysoki stopień dojrzałości i gotowość do współpracy z administracją i sektorem ochrony zdrowia przy podejmowaniu decyzji. Pojawiły się propozycje organizacji Narodowego Kongresu Pacjentów oraz  Narodowej Rady Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia z udziałem wszystkich środowisk medycznych i organizacji zrzeszających pacjentów. Minister Zdrowia zadeklarował, że w ciągu najbliższego miesiąca przedstawi pomysł dotyczący zorganizowania narodowej debaty na temat zdrowia i że pacjenci również będą w niej mieć należne miejsce. (PAP/MK)

Poniżej znajdą Państwo materiały z konferencji - program oraz prezentacje prelegentów:

1.1.Katarzyny Lisowskiej  - Zespół Chorych na Mielofibrozę

1.2. Anny Śliwińskiej - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

1.3. Ewy Piskorskiej - Fundacja fKropka

1.4. Krystyny Wechmann - Polska Unia Organizacji Pacjentów

2.1 Josie Rudman - Royal Papworth Hospital, UK

2.2 Michała Rataja - European Patient’s Forum, UE

2.3 Arne Björnberg -Health Consumer Powerhouse, Szwecja

3.1  Ewy Borek - Fundacja My Pacjenci https://prezi.com/vvjkkecluwpg/jakiego-dialogu-spoecznego-potrzebujemy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

3.2 Arkadiusza Nowaka - Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

3.3 Marii Libury - Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

3.4 Andrzeja Cechnickiego - Katedra Psychiatrii Collegium Medicum