Menu rozwijane

23 czerwca 2022

Prezydent Andrzej Duda powoła w piątek Radę ds. rodziny, edukacji i wychowania. Wsparcie rodzin i młodego pokolenia to jeden z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy – podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik.

Rada ds. rodziny, edukacji i wychowania będzie ósmą radą działającą w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Zostanie ona powołana w piątek o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik – uzasadniając potrzebę powołania Rady – podkreślił, że wsparcie rodzin i młodego pokolenia to jeden z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy.

Zapowiedział, że Rada będzie liczyła kilkanaście osób i będzie zrzeszała przedstawicieli środowiska naukowego, a także działaczy organizacji społecznych. Przewodniczącym będzie jeden z doradców prezydenta.

– Rada zostanie powołana w charakterystycznym momencie, w dniu zakończenia roku szkolnego: uczniowie udadzą się na wypoczynek wakacyjny, a Rada rozpocznie swoje funkcjonowanie – powiedział Ćwik.

– Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewne wyjdzie po raz kolejny z propozycją zmian, jeśli chodzi o ustawę o systemie oświaty – po wecie prezydenta do nowelizacji Prawa oświatowego takie zapowiedzi ze strony ministerstwa były formułowane. Jest też cały katalog bieżących działań i spraw, które ta Rada będzie obejmować – powiedział Ćwik, pytany o planowane działania Rady.

Prezydencki minister zastrzegł jednak, że zadaniem nowego gremium nie będzie przygotowanie reformy systemu oświaty. – Kompetencje do przygotowania zmian ustawowych i wprowadzania reformy leżą po stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki – powiedział.

– Rada będzie ciałem eksperckim i doradczym prezydenta. Jeśli MEiN będzie zwracało się z prośbą o przeprowadzenie konsultacji i rozmowy, to w ramach eksperckich spotkań na poziomie Rady to się będzie działo – dodał.(PAP)