Menu rozwijane

19 października 2021
Prof. Piotr Czauderna

Wdrażanie sytemu e–rejestracji pacjentów rozpocznie się od przyszłego roku – poinformował Szef prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia prof. Piotr Czauderna. Dzisiejsze psiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia było poświęcone nowym technologiom wykorzystywanym w leczeniu oraz zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

– Cyfryzację w medycynie należy postrzegać jako szansę na pokonanie wielu ograniczeń, z którymi polski system ochrony zdrowia boryka się dość boleśnie, jak: braki kadrowe, nierówność dostępu do opieki medycznej np. ze względu na miejsce zamieszkania, czy brak koordynacji w zakresie leczenia pacjentów – podkreślił prof. Czauderna.

Jako przykład takiej cyfryzacji podał usługi już rozwinięte ze względu na pandemię: teleporady, e–skierowanie i e–receptę. – Plany na przyszłość są w tym zakresie bardzo ambitne i szerokie. W ich wprowadzeniu zawsze barierą są koszty, ale myślę, że środki w ramach nowej perspektywy finansowania unijnego i Krajowego Planu Odbudowy doprowadzą do tego, że da się je sfinansować. Plany te zakładają powstanie e–rejestracji i jej stopniowe wdrażanie, począwszy od przyszłego roku, poszerzanie funkcjonalności internetowego konta pacjenta o różnego rodzaju funkcje profilaktyczne i edukacyjne, pojawienie się centralnej platformy teleporad, wprowadzenie elektronicznej karty zgonu, i co niezwykle istotne, rozbudowę sytemu wymiany informacji medycznej – powiedział.

Mówiąc o rozbudowie sytemu wymiany informacji medycznej podkreślił, że system już istnieje, ale ważne jest jego rozwijanie. – Integracja informacji medycznych, w celu poddania ich potem analizie i uzyskania wiedzy: co się z pacjentem dzieje w poszczególnych pomiotach leczniczych, to jest pięta achillesowa naszego sytemu, gdyż takiej pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta lekarze miedzy sobą nie wymieniają. To prowadzi do niepotrzebnego zlecania badań, duplikacji ich wyników, czy niepożądanych interakcji lekowych – powiedział szef Rady.

Poinformował, że plany cyfryzacji usług zdrowotnych przedstawionych przez resort zdrowia obejmują lata 2022–2026. Dodał, że Rada wystąpiła do resortu o przygotowanie harmonogramu wprowadzania poszczególnych rozwiązań w celu udostępnienia go obywatelom.

Prof. Czauderna poinformował też, że Rada omówiła zagadnienie „cyberbezpieczeństwa” danych medycznych. Zwrócił uwagę, że jest to coraz ważniejsza kwestia, a szpitale coraz częściej zgłaszają naruszenia w tym zakresie. – To są bardzo wrażliwe dane a liczba takich incydentów rośnie. Są wiec plany utworzenia centrum cyberbezpieczeństwa dla systemu ochrony zdrowia – powiedział.

Innym tematem poruszonym na posiedzeniu Rady było zagadnienie „sztucznej inteligencji w medycynie, głównie w radiologii”. – Tu też są plany, żeby wykorzystać nową perspektywę finansowania unijnego do wprowadzeni ambitnych rozwiązań z tego zakresu. To jest podejście technologiczne służące pokonywaniu obecnych ograniczeń: braków kadrowych, czy braku doświadczenia u młodych lekarzy, którzy dzięki wspomaganiu sztucznej inteligencji będą mogli uczyć się na przypadkach setek tysięcy pacjentów w krótkim czasie, co pozwoli podejmować optymalne z punktu widzenia pacjentów decyzje – powiedział prof. Czauderna. Jako dziedziny, w których w pierwszej kolejności może być wykorzystana sztuczna inteligencja wymienił: radiologię, patomorfologię i dermatologię w zakresie nowotworów skóry.

Podkreślił, że jego zdaniem jako szefa Rady najważniejsze działania resortu zdrowia powinny zmierzać do poszerzenia liczby podmiotów, które wymieniają się informacją medyczną. – Warunki do tego już ostały stworzone i sytuacja na dziś jest taka, że około jedna trzecia podmiotów korzysta z tej możliwości. To jest ważne, bo prowadzi do usprawnienia opieki nad chorymi – wskazywał.

(PAP)